Szkolenie z kategorii BHP

Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o normę ISO 45001:2018 (rejestrowany w CQI/IRCA)

O szkoleniu O szkoleniu

ISO 45001:2018 to międzynarodowa norma, która zastąpiła OHSAS 18001. Zmiana ma na celu pomóc organizacjom wszystkich typów i rozmiarów w tworzeniu i wdrażaniu systemów, które proaktywnie zapobiegają urazom i chorobom związanym z pracą.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu – certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

 • Pracownicy zarządzający audytami w organizacji,
 • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej i trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w CQI/IRCA,
 • Audytorzy wiodący.

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP, korzyści z wprowadzenia systemu;
 • Wymagana standardu ISO 45001
 • Wymagania prawne;
 • Korzyści biznesowe wynikające z poprawy działalności Systemu Zarządzania BHP
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu;
 • Dokumentacja poaudytowa, raporty niezgodności i działania korygujące.

Szkolenie skupia się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wprowadza do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu ISO 45001, niemniej ze względu na to, że jest to szkolenie trzydniowe (podstawowe szkolenie na Audytora Wiodącego trwa 5 dni), uczestnik musi posiadać wiedzę na temat audytowania zewnętrznego.

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Z wykształcenia Magister Inżynier Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Audytor i trener Bureau Veritas Polska. Posiadający szerokie kompetencje i kwalifikacje w obrębie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO 9001, 14001, PN-N / (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Ceniona specjalistka ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień odpowiedzialności społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła z początkiem lat osiemdziesiątych. Zagraniczne szkolenia w zakresie laboratoryjnych metod badawczych oraz wdrażania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Specjalistka w zakresie dyrektyw nowego podejścia. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoli i pomaga przedsiębiorstwom w ocenie zgodności, w znakowaniu wyrobów znakiem CE. Jeśli wytwórca, dystrybutor, importer ma problemy z wprowadzeniem do obrotu wyrobów medycznych, (…)

Czytaj więcej

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, (…)

Czytaj więcej

28.08.2019

Warszawa

1800zł + VAT

 • Znajomość technik audytowania
 • Zalecany, ale nie wymagany, udział w szkoleniu na Audytora Wewnętrznego BHP
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP, korzyści z wprowadzenia systemu;
 • Wymagana standardu ISO 45001
 • Wymagania prawne;
 • Korzyści biznesowe wynikające z poprawy działalności Systemu Zarządzania BHP
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu;
 • Dokumentacja poaudytowa, raporty niezgodności i działania korygujące.

Szkolenie skupia się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wprowadza do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu ISO 45001, niemniej ze względu na to, że jest to szkolenie trzydniowe (podstawowe szkolenie na Audytora Wiodącego trwa 5 dni), uczestnik musi posiadać wiedzę na temat audytowania zewnętrznego.

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Z wykształcenia Magister Inżynier Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Audytor i trener Bureau Veritas Polska. Posiadający szerokie kompetencje i kwalifikacje w obrębie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO 9001, 14001, PN-N / (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Ceniona specjalistka ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień odpowiedzialności społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła z początkiem lat osiemdziesiątych. Zagraniczne szkolenia w zakresie laboratoryjnych metod badawczych oraz wdrażania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Specjalistka w zakresie dyrektyw nowego podejścia. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoli i pomaga przedsiębiorstwom w ocenie zgodności, w znakowaniu wyrobów znakiem CE. Jeśli wytwórca, dystrybutor, importer ma problemy z wprowadzeniem do obrotu wyrobów medycznych, (…)

Czytaj więcej

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, (…)

Czytaj więcej

28.08.2019

Warszawa

1800zł + VAT

 • Znajomość technik audytowania
 • Zalecany, ale nie wymagany, udział w szkoleniu na Audytora Wewnętrznego BHP
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!