Szkolenie z kategorii BHP

Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o normę ISO 45001:2018 (rejestrowany w CQI/IRCA)

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 11-13 grudzień 2019

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1800 zł

Ilość osób:

1