Szkolenie z kategorii BHP

Ocena zgodności – gwarancją prawidłowego funkcjonowania SZBHP

O szkoleniu O szkoleniu

Już wkrótce w nowej normie ISO 45001 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w punkcie 9.1.2 znajdzie się zapis dotyczący planowania i wdrożenia procesu oceny zgodności ze stosownymi wymaganiami prawnymi i innymi obowiązującymi ją wymaganiami. Ocena zgodności jest weryfikacją działalności organizacji pod kątem spełnienia lub nie, obowiązujących ją wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Już dziś proponujemy Państwu szkolenie z zakresu wymagań prawnych oraz oceny zgodności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie dotyczące oceny zgodności SZBH z ISO 45001 zawiera również sposób budowy w Organizacji narzędzia informatycznego wspierającego identyfikację, wdrożenie i monitorowanie wymagań prawnych i innych. Szkolenie należy traktować jako rozwój indywidualny grupy docelowej oraz doskonalenie Organizacji w przedmiotowym zakresie.

Dla kogo Dla Kogo

 • Auditorzy systemu zarządzania bhp,
 • Pracownicy służb bhp,
 • Społeczni inspektorzy pracy,
 • Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami,
 • Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu bhp.

Szkolenie będzie organizowane w formie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów, zdjęć oraz studium przypadku, prezentujących przykłady funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zgodzie z ISO 45001.

Program szkolenia:

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Teren zakładu pracy
 • Pomieszczenia pracy
 • Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne
 • Stanowisko pracy
 • Transport wewnętrzny i magazynowanie
 • Maszyny i inne urządzenia techniczne
 • Dozór techniczny nad urządzeniami
 • Wózki jezdniowe
 • Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
 • Badania i pomiary środowiska pracy
 • Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy
 • Czynniki biologiczne w środowisku pracy
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Badania lekarskie
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Organizacja systemu pierwszej pomocy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Szkolenia z zakresu bhp
 • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prace w szczególnych uwarunkowaniach prawnych
 • Wymagania w zakresie zagrożenia wybuchem oraz prac pożarowo niebezpiecznych
 • Substancje chemiczne
 • Stosowanie znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Uczestnicy oceniani będą podczas ćwiczeń organizowanych w trakcie szkolenia. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony krótki egzamin. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat Bureau Veritas Polska.

Szkolenie będzie organizowane w formie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów, zdjęć oraz studium przypadku, prezentujących przykłady funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zgodzie z ISO 45001.

Program szkolenia:

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Teren zakładu pracy
 • Pomieszczenia pracy
 • Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne
 • Stanowisko pracy
 • Transport wewnętrzny i magazynowanie
 • Maszyny i inne urządzenia techniczne
 • Dozór techniczny nad urządzeniami
 • Wózki jezdniowe
 • Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
 • Badania i pomiary środowiska pracy
 • Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy
 • Czynniki biologiczne w środowisku pracy
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Badania lekarskie
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Organizacja systemu pierwszej pomocy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Szkolenia z zakresu bhp
 • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prace w szczególnych uwarunkowaniach prawnych
 • Wymagania w zakresie zagrożenia wybuchem oraz prac pożarowo niebezpiecznych
 • Substancje chemiczne
 • Stosowanie znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, (…)

Czytaj więcej

Uczestnicy oceniani będą podczas ćwiczeń organizowanych w trakcie szkolenia. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony krótki egzamin. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat Bureau Veritas Polska.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!