Szkolenie z kategorii Wyroby medyczne

Ochrona zdrowia a prawa pacjenta

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie ma na celu omówienie praw, które przysługują pacjentom oraz praktycznych aspektów ich realizowania. W trakcie szkolenia omówione zostaną również wnioski płynące ze zgłoszeń pacjentów do Biura oraz pracy Rzecznika Praw Pacjenta, w tym prowadzonych postępowań.

Dla kogo Dla Kogo

Szkolenie dotyczące praw pacjenta skierowane jest do wszystkich pracowników opieki zdrowotnej. Szkolenie ma na celu omówienie praw, które przysługują pacjentom oraz praktycznych aspektów ich realizowania. W trakcie szkolenia omówione zostaną również wnioski płynące ze zgłoszeń pacjentów do Biura oraz pracy Rzecznika Praw Pacjenta, w tym prowadzonych postępowań.

  • Omówienie katalogu praw pacjenta, które wynikają z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz odrębnych aktach prawnych
  • Najczęstsze skargi zgłaszane do Rzecznika Praw Pacjenta
  • Jak uniknąć kary pieniężnej za niepodjęcia określonych działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjenta?
  • Omówienie katalogu praw pacjenta, które wynikają z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz odrębnych aktach prawnych
  • Najczęstsze skargi zgłaszane do Rzecznika Praw Pacjenta
  • Jak uniknąć kary pieniężnej za niepodjęcia określonych działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjenta?

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W 2000r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Chemii kosmetycznej Politechniki Warszawskiej. W 2006 w szkole Głównej Handlowej uzyskała tytuł Menadżera Jakości. Od  2000r. ściśle związana z przemysłem  farmaceutycznym, kosmetycznym, wyrobów (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!