Szkolenie z kategorii Energia

Omówienie wymagań ISO 50001:2018

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 29 lipiec

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

750 zł

Ilość osób:

1