Szkolenie z kategorii Motoryzacja

Omówienie Wymagań Standardu IATF 16949:2016 oraz Audit Procesu wg VDA 6.3 ed 2020

O szkoleniu O szkoleniu

W ramach szkolenia uczestnicy poznają dokładnie wymagania VDA 6.3 oraz poznają zasady i metodykę przeprowadzania auditów procesu wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Podczas szkolenia VDA 6.3 w sposób jasny zostają objaśnione wszelkie aspekty opisane przez normatyw VDA jak również innych specyficznych wymagań klienta. Treść opisanych wymagań jest zestawiona z praktyką omawianą przez doświadczonych trenerów i osób zajmujących się przeprowadzaniem audytów procesu wg VDA 6.3.

W rezultacie odbycia szkolenia, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętność korzystania z założeń systemów zarządzania przedsiębiorstwem opartych na IATF 16949, potrzebne do zagwarantowania korzyści biznesowych, takich jak:

  • Wnikliwe zrozumienie celu zmian wprowadzonych w IATF 16949:2016 oraz wymagań dot. najwyższego kierownictwa
  • Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, włączając w to ustanawianie polityki i wskaźników-mierników
  • Wiedza, jakie działania należy podjąć, by zarządzać przejściem na IATF 16949:2016
  • Poznanie dobrych praktyk z zakresu standardu IATF

 

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Osoby, które ukończą szkolenie, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań podręcznika VDA 6.3 ed 2020

Dodatkowe specyficzne wymagania klienta – w oparciu o podręczniki FormelQ

Zasady i Meredyka przeprowadzania audytu procesu VDA 6.3

Etyka i kompetencje audytora procesu

Analiza ryzyk wykrytych podczas auditu

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania.

Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje

Struktura standardu IATF 16949:2016

Podejście procesowe i analiza ryzyka

Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016

Omówienie głównych zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009

Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016

Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.

Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań podręcznika VDA 6.3 ed 2020

Dodatkowe specyficzne wymagania klienta – w oparciu o podręczniki FormelQ

Zasady i Meredyka przeprowadzania audytu procesu VDA 6.3

Etyka i kompetencje audytora procesu

Analiza ryzyk wykrytych podczas auditu

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania.

Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje

Struktura standardu IATF 16949:2016

Podejście procesowe i analiza ryzyka

Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016

Omówienie głównych zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009

Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016

Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.

Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego – kierunek: mechanika i budowa maszyn; specjalność: samochody i ciągniki oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego – kierunek: zarządzanie i marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej w zakresie technologii, produkcji pojazdów, usług narzędziowych (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale: Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale: Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Doświadczony praktyk w branży motoryzacyjnej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy oraz obróbki (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!