Szkolenie z kategorii Motoryzacja

Szkolenie: Problem Solving (rozwiązywanie problemów) – Metoda 8D, 5WHY, ISHIKAWA

O szkoleniu O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWA, Burza Mózgów, Diagram Pareto, PDCA.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, działów techniczno – konstrukcyjnych, jakościowych, utrzymania ruchu, produkcyjnych oraz do wszystkich osób które chcą poznać narzędzia i metody do rozwiązywania problemów (takie jak: 5WHY, ISHIKAWA, PDCA).

I   Wprowadzenie w temat szkolenia

II Rozwiązywanie problemów przy użyciu metody 8D

 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – Powołanie zespołu 8D – efektywność pracy zespołu interdyscyplinarnego,
 • D2 – Opis problemu – 5W2H – korzyści techniczne i ekonomiczne,
 • D3 – Wprowadzenie działań tymczasowych,
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej – ćwiczenia praktyczne oparte o problemy organizacji
 • Metoda 5 WHY,
 • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy,
 • Burza Mózgów,
 • Diagram Pareto.
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących, PDCA,
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących,                                   Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – Zatwierdzenie raportu, podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
 • Podsumowanie szkolenia.

I   Wprowadzenie w temat szkolenia

II Rozwiązywanie problemów przy użyciu metody 8D

 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – Powołanie zespołu 8D – efektywność pracy zespołu interdyscyplinarnego,
 • D2 – Opis problemu – 5W2H – korzyści techniczne i ekonomiczne,
 • D3 – Wprowadzenie działań tymczasowych,
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej – ćwiczenia praktyczne oparte o problemy organizacji
 • Metoda 5 WHY,
 • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy,
 • Burza Mózgów,
 • Diagram Pareto.
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących, PDCA,
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących,                                   Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – Zatwierdzenie raportu, podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
 • Podsumowanie szkolenia.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale: Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale: Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Doświadczony praktyk w branży motoryzacyjnej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy oraz obróbki (…)

Czytaj więcej

Nie jesteś przekonany?
Poznaj korzyści i opinie osób, które odbyły szkolenie:

Korzyści dla pracownika:

 • Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi (w tym 5WHY, ISHIKAWA), metod jakościowych (jak np. metoda 8D) stosowanych podczas rozwiązywania problemów.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!