Szkolenie z kategorii Motoryzacja

Audit Procesu wg VDA 6.3 ed 2016

O szkoleniu O szkoleniu

W ramach szkolenia uczestnicy poznają dokładnie wymagania VDA 6.3 oraz poznają zasady i metodykę przeprowadzania auditów procesu wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Podczas szkolenia w sposób jasny zostają objaśnione wszelkie aspekty opisane przez normatyw VDA jak również innych specyficznych wymagań klienta

Podczas szkolenia treść opisanych wymagań jest zestawiona z praktyką omawianą przez doświadczonych trenerów, audytorów.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągła ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej oraz w fazie ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują certyfikat auditora procesu

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy działów jakości oraz osoby odpowiedzialne za rozwój jakościowy dostawców. Osoby przeprowadzające wewnętrzne audity procesu jak również osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie auditów na zewnątrz – np. dostawcy.

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań podręcznika VDA 6.3 ed 2016

Dodatkowe specyficzne wymagania klienta – w oparciu o podręczniki FormelQ

Zasady i Meredyka przeprowadzania auditu

Etyka i kompetencje audytora procesu

Analiza ryzyk wykrytych podczas auditu

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania.

Wstępna prezentacja i omówienie wymagań podręcznika VDA 6.3 ed 2016

Dodatkowe specyficzne wymagania klienta – w oparciu o podręczniki FormelQ

Zasady i Meredyka przeprowadzania auditu

Etyka i kompetencje audytora procesu

Analiza ryzyk wykrytych podczas auditu

Wykazanie powiązań między w/w wymaganiami oraz pokazanie praktycznego zastosowania.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!