Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę oraz zdobędą praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Warsztaty zostały opracowane na podstawie norm w zakresie bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001:2017), ciągłości działania (ISO/IEC 22301:2017) oraz wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (ERODO) i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Warsztaty pozwolą każdemu uczestnikowi w sposób odpowiedzialny i z uwzględnieniem ryzyka dla administratora danych pełnić funkcję IOD (zgodnie z Art. 37 RODO) w każdej organizacji, niezależnie od sektora czy branży. Zakres szkolenia obejmuje 5 bloków tematycznych zaczynając od podstaw ochrony danych osobowych i wymogów RODO, przez inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych, inwentaryzację zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych osobowych, analizę ryzyka wobec zasobów informacyjnych, ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, dokumentację zgodności z RODO, a kończąc na audycie wewnętrznym zgodności z RODO.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • Audytorzy wewnętrzni SZBI,
 • Pełnomocnicy ds. SZBI,
 • Specjaliści ds. compliance,
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji,
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zintegrowanego zarządzania,
 • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.
 • Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych;
 • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji;
 • Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych i ocena skutków przetwarzania;
 • Dokumentacja zgodności z RODO;
 • Audytowanie systemu ochrony danych osobowych.

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w IT. Zaczynał pracę we Francji jako programista i kierownik projektu wspierającego oprogramowanie wysokiej dostępności. Po powrocie do Polski pełnił różne role w dużej międzynarodowej firmie poczynając od administratora systemu po kierownika (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 • Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych;
 • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji;
 • Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych i ocena skutków przetwarzania;
 • Dokumentacja zgodności z RODO;
 • Audytowanie systemu ochrony danych osobowych.

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w IT. Zaczynał pracę we Francji jako programista i kierownik projektu wspierającego oprogramowanie wysokiej dostępności. Po powrocie do Polski pełnił różne role w dużej międzynarodowej firmie poczynając od administratora systemu po kierownika (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!