Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Warsztaty z audytowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką audytowania systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO 22301. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne rozpoczynając od zapoznania z normą, przechodząc przez opis wymogów normy, a kończąc na audytowaniu SZCD w praktyce. Uczestnicy dowiedzą się jak audytować poszczególne elementy wymagane przez najlepsze praktyki zarządzania ciągłością działania z wymogami normy ISO 22301:2014. W trakcie szkolenia zostaną omówione najtrudniejsze obszary audytowe oraz praktyczne case study opisujące skuteczne metody ich weryfikacji. Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę i zweryfikować dotychczas podejmowane działania audytowe dotyczące implementacji systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

 • Audytorzy wiodący ISO 22301
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 22301
 • Managerowie ds. ciągłości działania,
 • Specjaliści ds. compliance,
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zarządzania ciągłością działania,
 • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie

Dzień 1

 • Wprowadzenie do normy ISO 22301
 • Schemat działania systemu zarządzania ciągłością działania
 • Podstawowe definicje i ich praktyczne zastosowanie
 • Polityka ciągłości działania
 • Identyfikacja ryzyka naruszenia ciągłości działania
 • Strategia ciągłości działania
 • Procedur ciągłości działania
 • Plany awaryjne i odtworzeniowe
 • Testy planów awaryjnych i ich wyniki

Dzień 2

 • Zasady audytowania systemu zarządzania ciągłością działania
 • Ustalanie programu audytów
 • Wdrażanie programu audytów
 • Kompetencje audytora SZCD
 • Inicjowanie audytu
 • Przygotowanie działań audytowych
 • Zbieranie i weryfikowanie informacji,
 • Opracowanie ustaleń z audytu,
 • Przygotowanie wniosków z audytu,
 • Przeprowadzanie spotkania zamykającego,
 • Przygotowanie raportu z audytu,
 • Rozpowszechnianie raportu z audytu,

Dzień 1

 • Wprowadzenie do normy ISO 22301
 • Schemat działania systemu zarządzania ciągłością działania
 • Podstawowe definicje i ich praktyczne zastosowanie
 • Polityka ciągłości działania
 • Identyfikacja ryzyka naruszenia ciągłości działania
 • Strategia ciągłości działania
 • Procedur ciągłości działania
 • Plany awaryjne i odtworzeniowe
 • Testy planów awaryjnych i ich wyniki

Dzień 2

 • Zasady audytowania systemu zarządzania ciągłością działania
 • Ustalanie programu audytów
 • Wdrażanie programu audytów
 • Kompetencje audytora SZCD
 • Inicjowanie audytu
 • Przygotowanie działań audytowych
 • Zbieranie i weryfikowanie informacji,
 • Opracowanie ustaleń z audytu,
 • Przygotowanie wniosków z audytu,
 • Przeprowadzanie spotkania zamykającego,
 • Przygotowanie raportu z audytu,
 • Rozpowszechnianie raportu z audytu,

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!