Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Szkolenie: Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001:2022

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką przygotowania, wdrażania i nadzoru nad systemem bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2022. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie przejść transformację z wersji standardu ISO 27001:2017 na ISO 27001:2022. W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie wymagania nowej wersji standardu, w tym również najtrudniejsze elementy implementacji oraz praktyczne case study opisujące skuteczność proponowanych rozwiązań. Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę i zweryfikować dotychczas podejmowane działania dotyczące implementacji SZBI w każdej organizacji. Szkolenie jest również dedykowane tym podmiotom, które dopiero planują wdrażanie SZBI zgodnie z normą ISO 27001:2022

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • Pełnomocnicy ds. SZBI,
 • Specjaliści ds. compliance,
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji,
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy ochrony danych osobowych,
 • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie
 • Wprowadzenie do wymogów normy ISO 27001
 • Omówienie zasad wdrożenia ISO/IEC 27001
 • Polityka bezpieczeństwa informacji
 • Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych
 • metodyka analizy ryzyka
 • dobór narzędzi analizy ryzyka
 • klasyfikacja wyników analizy ryzyka
 • apetyt na ryzyko
 • plan postepowania z ryzykiem
 • opracowanie doskonalenia SZBI
 • szkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • tworzenie procedur administracyjnych
 • tworzenie procedur HR
 • tworzenie procedur IT
 • testowanie i audytowanie zabezpieczeń
 • raportowanie i przegląd SZBI
 • planowanie działań korygujących

Zalecana wcześniejsza znajomość  standardów bezpieczeństwa informacji.

 • Wprowadzenie do wymogów normy ISO 27001
 • Omówienie zasad wdrożenia ISO/IEC 27001
 • Polityka bezpieczeństwa informacji
 • Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych
 • metodyka analizy ryzyka
 • dobór narzędzi analizy ryzyka
 • klasyfikacja wyników analizy ryzyka
 • apetyt na ryzyko
 • plan postepowania z ryzykiem
 • opracowanie doskonalenia SZBI
 • szkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • tworzenie procedur administracyjnych
 • tworzenie procedur HR
 • tworzenie procedur IT
 • testowanie i audytowanie zabezpieczeń
 • raportowanie i przegląd SZBI
 • planowanie działań korygujących

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zalecana wcześniejsza znajomość  standardów bezpieczeństwa informacji.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!