Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Wdrażanie TISAX®. Selfassesment VDA ISA 5.1

O szkoleniu O szkoleniu

Wdrożenie standardu TISAX składa się z szeregu etapów, jednym z nich jest uzupełnianie arkusza samooceny w obszarze bezpieczeństwa informacji VDA ISA 5.1. Prawidłowe wypełnienie formularza odzwierciedla poziom dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i zgodności ze standardem TISAX. Przebieg szkolenia opiera się na wspólnym z uczestnikami wypełnianiu arkusza samooceny tak by wskazany w arkuszu poziom bezpieczeństwa informacji odzwierciedlał stan faktyczny, a nie był tylko pustą deklaracją. Samoocena jest bardzo istotnym etapem wdrożenia i utrzymania standardu TISAX, gdyż to na jej podstawie przeprowadzany jest audyt zgodności ze standardem przez audytora akredytowanej jednostki. BureauVeritas jako jeden z niewielu podmiotów akredytowaniach (https://portal.enx.com/en-US/TISAX/xap/?country=PL) w ramach standardu TISAX posiada doświadczenie w skutecznym ocenianiu zgodności stanu faktycznego z deklaracjami organizacji ujawnianymi w arkuszach VDA ISA.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Dla kogo Dla Kogo

Przedstawiciele podmiotów z branży automotiv, Pełnomocnicy ds. SZBI, Inspektorzy Ochrony Danych, Specjaliści ds. compliance, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji, administratorzy systemów informatycznych lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

 • Wprowadzenie do wymogów standardu TISAX®,
 • Definicje – kto jest kim ?
 • Zakres regulacji – role i odpowiedzialności,
 • Struktura wymiany informacji w standardzie TISAX®,
 • Poziomy dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Uzupełnianie informacji w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • Uzupełnianie informacji w obszarze ochrony danych osobowych,
 • Uzupełnianie informacji w obszarze ochrony prototypów,
 • Przykładowe KPI (Key Performance Indicators),
 • Rejestracja organizacji na portalu ENX,
 • Raportowanie wyników audytu bezpieczeństwa informacji w arkuszu VDA ISA,
 • Utrzymanie i doskonalenie zgodności ze standardem TISAX.
 • Wprowadzenie do wymogów standardu TISAX®,
 • Definicje – kto jest kim ?
 • Zakres regulacji – role i odpowiedzialności,
 • Struktura wymiany informacji w standardzie TISAX®,
 • Poziomy dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Uzupełnianie informacji w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • Uzupełnianie informacji w obszarze ochrony danych osobowych,
 • Uzupełnianie informacji w obszarze ochrony prototypów,
 • Przykładowe KPI (Key Performance Indicators),
 • Rejestracja organizacji na portalu ENX,
 • Raportowanie wyników audytu bezpieczeństwa informacji w arkuszu VDA ISA,
 • Utrzymanie i doskonalenie zgodności ze standardem TISAX.

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!