Szkolenie z kategorii Biomasa

Zmiany w systemach zrównoważonego rozwoju. Obliczanie emisji GHG zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi

O szkoleniu O szkoleniu

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, od stycznia 2017r. zmienią się wymagania odnośnie zasad obliczania emisji GHG i deklarowania jej na dokumentach dostawy. Zmiany te muszą być implementowane przez wszystkie systemy zrównoważonego rozwoju. W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z istotą tych zmian oraz omówimy je szczegółowo na praktycznych przykładach.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia. Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

REDcert, KZR INiG oraz ISCC: informacje ogólne oraz podstawy prawne funkcjonowania.
Zmiany w wymaganiach systemowych – analiza zmian.
Nowe wymagania Komisji Europejskiej w zakresie obliczania emisji GHG.
Kalkulacja emisji GHG – przykład praktyczny na podstawie jednostki przetwórczej.

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym i paszowym  na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym  (…)

Czytaj więcej

Brak.

REDcert, KZR INiG oraz ISCC: informacje ogólne oraz podstawy prawne funkcjonowania.
Zmiany w wymaganiach systemowych – analiza zmian.
Nowe wymagania Komisji Europejskiej w zakresie obliczania emisji GHG.
Kalkulacja emisji GHG – przykład praktyczny na podstawie jednostki przetwórczej.

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym i paszowym  na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym  (…)

Czytaj więcej

Brak.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!