BHP - Audytor wiodący rejestrowany w IRCA

B03 – Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie o normę ISO 45001:2018 (rejestrowany w CQI/IRCA)

Zapisz się na szkolenie
Wypełnij obowiązkową deklarację

Korzyści

ISO 45001:2018 to międzynarodowa norma, która zastąpiła OHSAS 18001. Zmiana ma na celu pomóc organizacjom wszystkich typów i rozmiarów w tworzeniu i wdrażaniu systemów, które proaktywnie zapobiegają urazom i chorobom związanym z pracą.

Zapisz się na szkolenie

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP, korzyści z wprowadzenia systemu;
 • Wymagana standardu ISO 45001
 • Wymagania prawne;
 • Korzyści biznesowe wynikające z poprawy działalności Systemu Zarządzania BHP
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu;
 • Dokumentacja poaudytowa, raporty niezgodności i działania korygujące.

Szkolenie skupia się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wprowadza do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu ISO 45001, niemniej ze względu na to, że jest to szkolenie trzydniowe (podstawowe szkolenie na Audytora Wiodącego trwa 5 dni), uczestnik musi posiadać wiedzę na temat audytowania zewnętrznego.

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu – certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Grupa docelowa

Pracownicy zarządzający audytami w organizacji oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej i trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w CQI/IRCA, audytorzy wiodący.

Warunki uczestnictwa

 • Znajomość technik audytowania
 • Zalecany, ale nie wymagany, udział w szkoleniu na Audytora Wewnętrznego BHP
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Czas trwania

3 dni

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte