BHP - Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

B02 – Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001

Zapisz się na szkolenie

Korzyści ze szkolenia Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiadomości oraz umiejętności w zakresie:

 • Nadzorowania bezpieczeństwem we wszystkich rodzajach działalności;
 • Systemów zarządzania bezpieczeństem, włącznie z wymaganiami ISO 45001
 • Udokumentowanych systemów zarządzania służących do nadzorowania bezpieczeństwem;
 • Oceny zagrożeń dla potrzeb BHP;
 • Zasad przeprowadzania audytu (auditu*);
 • Podstawowych wymagań dotyczących auditowania systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Zakres szkolenia

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Przedstawienie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Omówienie normy ISO 45001
 • Zagadnienia dotyczące zarządzania BHP, włącznie ze sterowaniem operacyjnym;
 • Umiejętności auditorów;
 • Ćwiczenia praktyczne i informacja zwrotna.
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą analizę ich zaangażowania w czasie szkolenia;
 • Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia uprawniający do pełnienia obowiązków Audytora Wewnętrznego BHP.

Grupa docelowa

Pracownicy przeprowadzający audity wewnętrzne oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemów zarządzania BHP.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP

 • Zalecana ale niewymagana wcześniejsza znajomość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Czas trwania

2 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność  słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte