Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D)

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu pogłębią Państwo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Wymagań normy AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D)
 • Kluczowych zagadnień związanych z systemem zarządzania jakością wg AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D);
 • Planowania audytu na podstawie wyznaczonych kryteriów audytowania;
 • Skutecznej realizacji audytu systemu zarządzania jakością (SZJ);
 • Identyfikowania atutów i słabości SZJ;
 • Opracowania jasnego, spójnego i zasadnego raportu z audytu;
 • Przedstawienia raportu z audytu właściwym pracownikom i kierownictwu.
 • Zarzadzania i oceny procesów
 • Oceny wskaźników KPI

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie.

Dla kogo Dla Kogo

Szkolenie dedykowane jest dla:

– audytorów chcących poszerzyć swoją wiedzę

-kandydatów na  audytorów wewnętrznych standardu AS / EN 9100

– kierowników/ pełnomocników ds. jakości

– właścicieli procesów w zakresie właściwego nadzoru nad procesami w organizacji

 • Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego  i Kosmicznego
 • Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki Lotnicze
 • AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D) – wymagania standardu
  • nowa wersja standardu
  • zakres normy EN 9100
  • terminologia i definicje
  • wymagania obligatoryjne
  • procedury SZJ
  • zmiany w dokumentacji
  • dostępność zapisów
  • analiza ryzyka
  • odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie
  • przepływ (komunikacja) wymagań
  • dokumentacja produkcji
  • audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu
  • słownictwo związane z problematyką audytów;
 • Kluczowe Zagadnienia Przemysłu Lotniczego  i Kosmicznego
 • Specyficzne Wymagania  i Dobre Praktyki Lotnicze
 • AS/EN 9100:2018 (technically equivalent to AS9100 D) – wymagania standardu
  • nowa wersja standardu
  • zakres normy EN 9100
  • terminologia i definicje
  • wymagania obligatoryjne
  • procedury SZJ
  • zmiany w dokumentacji
  • dostępność zapisów
  • analiza ryzyka
  • odpowiedzialność za dostawców, ich zatwierdzanie
  • przepływ (komunikacja) wymagań
  • dokumentacja produkcji
  • audytowanie – cel i planowanie audytów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego audytu
  • słownictwo związane z problematyką audytów;

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!