Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny AS 9100:2018

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 25-26 listopad 2021

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1500 zł

Ilość osób:

1