Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2017

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką prowadzenia wewnętrznego nadzoru nad systemem bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017, które jest jednym z obowiązków audytorów wewnętrznych. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne rozpoczynając od wprowadzenia do SZBI, przechodząc przez opis funkcjonowania SZBI, a kończąc na audytowaniu i weryfikacji SZBI. Uczestnicy dowiedzą się jak weryfikować poszczególne elementy wymagane normą ISO/IEC 27001:2017. W trakcie szkolenia na audytora wewnętrznego ISO 27001 zostaną omówione najtrudniejsze elementy pracy audytora wewnętrznego oraz praktyczne case study opisujące skuteczność wybranych metod audytowania. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i zweryfikować dotychczas posiadane umiejętności dotyczące audytowania SZBI zgodnie z ISO/IEC 27001:2017.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

 • Audytorzy wewnętrzni SZBI,
 • Pełnomocnicy ds. SZBI,
 • Specjaliści ds. compliance,
 • Specjaliści i konsultanci, wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji,
 • Specjaliści i konsultanci, wdrażający systemy zintegrowanego zarządzania,
 • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

 

Dzień I

 • Wprowadzenie do wymogów normy ISO/IEC 27001:2017
  • Definicje i ich praktyczne znaczenie,
  • Struktura SZBI,
  • Role i odpowiedzialności,
  • Zakres dokumentacji SZBI,
 • Klasyfikacja informacji
  • Grupowanie zasobów informacyjnych,
  • Inwentaryzacja zasobów informacyjnych,
 • Metodyka przeprowadzania analizy ryzyka
  • Wybór metody analizy ryzyka,
  • Metody postępowania z ryzykiem ,
  • Plan postępowania z ryzykiem,
 • Przykładowe zabezpieczenia zasobów informacyjnych,
  • Kontrola dostępu,
  • Zdalny dostęp do zasobów,
  • Polityka kopii bezpieczeństwa.

Dzień II

 • Program audytu wewnętrznego SZBI,
  • Kryteria audytu,
  • Zakres audytu,
  • Szczegółowy harmonogram audytu,
 • Zasady i etapy audytowania SZBI,
  • Podstawowe zasady audytowania,
  • Metody audytowania i ich efektywność:
   • Wywiad osobowy,
   • Wizja lokalna,
   • Analiza dokumentów,
   • Konfrontacja.
 • Klasyfikacja stanu faktycznego i raportowanie,
  • Zgodności i niezgodności z SZBI,
  • Tworzenie rekomendacji korygujących,
 • Przegląd SZBI z udziałem najwyższego kierownictwa i proces ciągłego doskonalenia SZBI.
 • Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji.

 

Dzień I

 • Wprowadzenie do wymogów normy ISO/IEC 27001:2017
  • Definicje i ich praktyczne znaczenie,
  • Struktura SZBI,
  • Role i odpowiedzialności,
  • Zakres dokumentacji SZBI,
 • Klasyfikacja informacji
  • Grupowanie zasobów informacyjnych,
  • Inwentaryzacja zasobów informacyjnych,
 • Metodyka przeprowadzania analizy ryzyka
  • Wybór metody analizy ryzyka,
  • Metody postępowania z ryzykiem ,
  • Plan postępowania z ryzykiem,
 • Przykładowe zabezpieczenia zasobów informacyjnych,
  • Kontrola dostępu,
  • Zdalny dostęp do zasobów,
  • Polityka kopii bezpieczeństwa.

Dzień II

 • Program audytu wewnętrznego SZBI,
  • Kryteria audytu,
  • Zakres audytu,
  • Szczegółowy harmonogram audytu,
 • Zasady i etapy audytowania SZBI,
  • Podstawowe zasady audytowania,
  • Metody audytowania i ich efektywność:
   • Wywiad osobowy,
   • Wizja lokalna,
   • Analiza dokumentów,
   • Konfrontacja.
 • Klasyfikacja stanu faktycznego i raportowanie,
  • Zgodności i niezgodności z SZBI,
  • Tworzenie rekomendacji korygujących,
 • Przegląd SZBI z udziałem najwyższego kierownictwa i proces ciągłego doskonalenia SZBI.

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!