Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Wdrażanie systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie ze standardem TISAX®

O szkoleniu O szkoleniu

Postęp technologiczny w branży motoryzacyjnej coraz bardziej podnosi poziom ryzyka w zakresie kradzieży tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności know how. Obszar jakim jest bezpieczeństwo informacji często jest zaniedbywany przez mniejsze organizacje w łańcuchu dostaw producentów z branży automotiv. TISAX® (Trusted Information Securitu Assessment Exchange) to standard audytu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami w branży motoryzacyjnej oparty na kwestionariuszu VDA ISA. Celem szkolenia jest przedstawienie wszelkich wymogów certyfikacji na zgodność ze standardem TISAX® oraz budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w organizacjach z branży motoryzacyjnej. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiony zostanie proces przygotowania do wdrożenia, wdrożenia i utrzymania SZBI w zakresie spełniania wymogów standardu TISAX®. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wymaganiami standardu TISAX® oraz praktyką jego wdrażania.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Dla kogo Dla Kogo

Przedstawiciele podmiotów z branży automotiv, Pełnomocnicy ds. SZBI, Inspektorzy Ochrony Danych, Specjaliści ds. compliance, specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji, administratorzy systemów informatycznych lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

 • Wprowadzenie do wymogów standardu TISAX®,
 • Definicje – kto jest kim ?
 • Zakres regulacji – role i odpowiedzialności,
 • Struktura wymiany informacji w standardzie TISAX®,
 • Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny,
 • Poziomy dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Klasyfikacja stanu faktycznego przez pryzmat wymogów standardu – KPI (Key Performace Indicators),
 • Proces rejestracji na platformie ENX, udostępnianie informacji i utrzymanie certyfikatu.
 • Ocena organizacji systemu bezpieczeństwa informacji,
 • Ocena bezpieczeństwa informacji w relacjach z podmiotami zewnętrznymi,
 • Ocena zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych – RODO,
 • Ocena zapewnienia bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony prototypów,
 • Raportowanie wyników audytu bezpieczeństwa informacji.
 • Wprowadzenie do wymogów standardu TISAX®,
 • Definicje – kto jest kim ?
 • Zakres regulacji – role i odpowiedzialności,
 • Struktura wymiany informacji w standardzie TISAX®,
 • Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny,
 • Poziomy dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Klasyfikacja stanu faktycznego przez pryzmat wymogów standardu – KPI (Key Performace Indicators),
 • Proces rejestracji na platformie ENX, udostępnianie informacji i utrzymanie certyfikatu.
 • Ocena organizacji systemu bezpieczeństwa informacji,
 • Ocena bezpieczeństwa informacji w relacjach z podmiotami zewnętrznymi,
 • Ocena zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych – RODO,
 • Ocena zapewnienia bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony prototypów,
 • Raportowanie wyników audytu bezpieczeństwa informacji.

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!