Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Szkolenie: Ochrona danych osobowych i ocena skutków przetwarzania danych zgodnie z ISO/IEC

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką wdrażania systemu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne rozpoczynając od zapoznania podstawową terminologią ochrony danych osobowych, przechodząc przez opis wymogów RODO, a kończąc na praktyce wdrożenia i utrzymania systemu ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się jak planować wdrożenie poszczególnych elementów wymaganych przez RODO i wytyczne Prezesa UODO i ERODO dotyczące praktyki wdrażania i utrzymania systemu ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione najtrudniejsze obszary wdrożenia oraz praktyczne case study opisujące skuteczne metody ich rozwiązywania. Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę i zweryfikować dotychczas podejmowane działania wdrożeniowe dotyczące RODO w organizacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy ochrony danych osobowych
 • Audytorzy wiodący ISO 27001
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 27001
 • Specjaliści ds. compliance,
 • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie

Dzień 1

 • Wprowadzenie do wymogów RODO
 • Podstawowe definicje i ich praktyczne zastosowanie
 • Struktura systemu ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja zasobów informacyjnych (danych osobowych)
 • Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych
 • Procedury ochrony danych osobowych
 • Procedury bezpieczeństwa informacji
 • Funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dzień 2

 • Identyfikacja kontekstu organizacji
 • Zakres systemu ochrony danych osobowych
 • Zespół wdrożeniowy RODO
 • Tworzenie procedur RODO
 • Narzędzia do przeprowadzania DPIA
 • Narzędzia do analizy ryzyka
 • Tworzenie procedur zgodności z RODO
 • Testowanie procedur bezpieczeństwa informacji
 • Prowadzenie dokumentacji zgodności z RODO
 • Zarzadzanie naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Ciągłe doskonalenia systemu ochrony danych osobowych

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Dzień 1

 • Wprowadzenie do wymogów RODO
 • Podstawowe definicje i ich praktyczne zastosowanie
 • Struktura systemu ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja zasobów informacyjnych (danych osobowych)
 • Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych
 • Procedury ochrony danych osobowych
 • Procedury bezpieczeństwa informacji
 • Funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dzień 2

 • Identyfikacja kontekstu organizacji
 • Zakres systemu ochrony danych osobowych
 • Zespół wdrożeniowy RODO
 • Tworzenie procedur RODO
 • Narzędzia do przeprowadzania DPIA
 • Narzędzia do analizy ryzyka
 • Tworzenie procedur zgodności z RODO
 • Testowanie procedur bezpieczeństwa informacji
 • Prowadzenie dokumentacji zgodności z RODO
 • Zarzadzanie naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Ciągłe doskonalenia systemu ochrony danych osobowych

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zalecana wcześniejsza znajomość standardów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!