Szkolenie z kategorii Zarządzanie środowiskiem

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny ISO 14001:2015

Miejsce i termin szkolenia:

, 16-17 listopad 2021

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1400 zł

Ilość osób:

1