Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: Czynnik ludzki w organizacjach lotniczych

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo:

 • Zagadnienia dotyczące „Czynników ludzkich”, ich znaczenia w obsłudze technicznej statków powietrznych oraz wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych;
 • „Czynnik ludzki”  czyli wymagania i zalecenia w organizacjach obsługowych, organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz organizacjach szkolenia personelu technicznego;
 • Ograniczenia wynikające z „Czynnik ludzki” – w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu.

Nabędą Państwo umiejętności dotyczące:

 • „Czynnik ludzki”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur);
 • promowania  odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa działań obsługowych (filmy, ćwiczenia, analiza wypadków lotniczych);
 •  przygotowania do opracowania programu organizacji w zakresie „Czynnika ludzkiego”, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Systematyczna ocenę zaangażowania uczestników w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia (dyskusja, ćwiczenia, praca w grupie, jakość realizacji zadań);
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Personel organizacji obsługowych certyfikowanych wg Part-M/F i Part-145, organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu wg Part-M/G, M/I (personel nominowany, poświadczający, pozostały personel zaangażowany w obsługę techniczną);
 • Kadra dydaktyczna organizacji szkoleniowych certyfikowanych wg Part-147;
 • Kandydaci do licencji mechanika obsługi przygotowujący się do egzaminu z Modułu 9 „Human Factors”.

Wprowadzenie do tematyki czynnika ludzkiego w obsłudze technicznej SP:

 • „Parszywa dwunastka”
 • Kultura bezpieczeństwa / Czynniki organizacyjne
 • Błąd ludzki
 • Wydolność ludzka i jej ograniczenia
 • Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne
 • Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
 • Komunikacja i praca zespołowa
 • Profesjonalizm i odpowiedzialność
 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki funkcjonowania organizacji obsługowej/ zarządzania ciągłą zdatnością do lotu/ szkoleniowej

Wprowadzenie do tematyki czynnika ludzkiego w obsłudze technicznej SP:

 • „Parszywa dwunastka”
 • Kultura bezpieczeństwa / Czynniki organizacyjne
 • Błąd ludzki
 • Wydolność ludzka i jej ograniczenia
 • Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne
 • Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
 • Komunikacja i praca zespołowa
 • Profesjonalizm i odpowiedzialność

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki funkcjonowania organizacji obsługowej/ zarządzania ciągłą zdatnością do lotu/ szkoleniowej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!