Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Szkolenie: PCQI – Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności

O szkoleniu O szkoleniu

Kurs PCQI – Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności jest przeznaczony dla firm, które eksportują lub planują eksport żywność do USA. Nabędą Państwo wiedzę m.in. nt. nowych wymagań prawnych zawartych w ustawie Food Safety Modernisation Act (FSMA) oraz przygotują się do pełnienia funkcji PCQI – wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za kontrole prewencyjne żywności. Funkcję taką w organizacji można pełnić jedynie wdrażając wcześniej osobiście wymagania w zakładach spożywczych w USA lub kończąc szkolenie PCQI. Do obowiązków Państwa będzie wówczas należało m.in. opracowanie analizy zagrożeń i jej zatwierdzenie, walidacja środków nadzoru oraz działań weryfikacyjnych.

Szkolenie jest prowadzone metodą aktywizującą: część teoretyczna przekazywana jest w formie wykładu. Część praktyczna  – realizowana poprzez ćwiczenia: praca w małych grupach, „burze mózgów”, wypełnianie dokumentacji, studia przypadków, propozycje rodzaju podejmowanych działań. Program szkolenia FSMA zawiera elementy tej ustawy, dotyczące Human Food (żywności przeznaczonej dla ludzi), nie obejmując jednak konserw sterylizowanych, soków, ryb i owoców morza, mięsa i przetworów mięsnych.

Jedyne szkolenie uznawane przez FDA. Kurs prowadzony jest w języku polskim (na materiałach angielskich) i spełnia wymagania szkoleniowe FDA dla osoby mającej pełnić funkcję PCQI (wymagania zawarte w amerykańskiej reformie prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności – FSMA).

Niekwestionowaną korzyścią ukończenia szkolenia PCQI prewencyjne środki nadzoru jest oprócz nabytej wiedzy, możliwość współpracy z jednostkami, dla których wymagania FSMA są kluczowe i obligatoryjne. Otrzymany po szkoleniu certyfikat jest imienny i zachowuje ważność do momentu ewentualnych zmian w wymaganiach. Jest on poświadczony przez FSPCA oraz AFDO.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Uczestnicy otrzymają certyfikat Preventive Controls Qualified Individual.

Dla kogo Dla Kogo

 • Reprezentanci firm eksportujących do USA;
 • Członkowie zespołów ds. HACCP;
 • Audytorzy systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • Kierownicy, pełnomocnicy oraz specjaliści w zakresie systemów zarządzania jakością
  i bezpieczeństwem żywności;
 • Technolodzy żywności;
 • Osoby chcące uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji PCQI.
 • FSMA założenia zmiany prawa żywnościowego w USA
 • Przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Dobre praktyki produkcyjne
 • Biologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności
 • Wstęp do opracowania planu bezpieczeństwa żywności
 • HACCP czy HARPC?
 • Preventive Controls (środki nadzoru) procesu technologicznego
 • Preventive Controls dla alergenów
 • Preventive Controls sanitarne
 • Preventive Controls w łańcuchu dostaw
 • Weryfikacja i walidacja
 • Plan wycofania produktu
 • Prowadzenie i utrzymywanie zapisów

Zgodnie z wytycznymi FSMA materiały na szkoleniu są w języku angielskim.

 • FSMA założenia zmiany prawa żywnościowego w USA
 • Przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • Dobre praktyki produkcyjne
 • Biologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności
 • Wstęp do opracowania planu bezpieczeństwa żywności
 • HACCP czy HARPC?
 • Preventive Controls (środki nadzoru) procesu technologicznego
 • Preventive Controls dla alergenów
 • Preventive Controls sanitarne
 • Preventive Controls w łańcuchu dostaw
 • Weryfikacja i walidacja
 • Plan wycofania produktu
 • Prowadzenie i utrzymywanie zapisów

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Zgodnie z wytycznymi FSMA materiały na szkoleniu są w języku angielskim.

Nie jesteś przekonany?
Poznaj korzyści i opinie osób, które odbyły szkolenie:

Korzyści dla pracownika:

Niekwestionowaną korzyścią ukończenia szkolenia PCQI prewencyjne środki nadzoru jest oprócz nabytej wiedzy, możliwość współpracy z jednostkami, dla których wymagania FSMA są kluczowe i obligatoryjne. Otrzymany po szkoleniu certyfikat jest imienny i zachowuje ważność do momentu ewentualnych zmian w wymaganiach. Jest on poświadczony przez FSPCA oraz AFDO.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!