Szkolenie z kategorii Kompetencje audytorskie

Szkolenie: Skuteczna komunikacja podczas audytu

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie ma na celu pogłębienie lub opanowanie umiejętności interpersonalnych i psychologicznych, pomocnych w relacjach pomiędzy audytorem i audytowanym.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia;

Dla kogo Dla Kogo

 • Osoby odpowiedzialne za audyt wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Wprowadzenie;
 • Integracja;
 • Diagnoza bieżących potrzeb;
 • Audytor i jego rola w procesie audytu;
 • Cechy wiedza umiejętności audytora;
 • Narzędzia wpływu audytora;
 • Komunikacja z audytowanym: proces, bariery, zakłócenia, etc;
 • Kanały komunikacyjne / Komunikacja niewerbalna;
 • Głos i wzrok jako narzędzia wpływu audytora;
 • Autoprezentacja;
 • Techniki wpływu audytora;
 • Autoprezentacja – symulacje spotkań/rozmów z audytowanym, oraz prezentacja raportu pokontrolnego;
 • Techniki wpływu audytora;
 • Zabawa poranna;
 • Podsumowanie materiału z poprzedniego dnia;
 • Asertywność;
 • Informacje zwrotne;
 • Psycholingwistyka;
 • Techniki wpływu audytora;
 • Dywersyfikacja wpływu – typologie audytowanych;
 • Typowe sytuacje w procesie audytu – symulacje;
 • Trudne sytuacje w audycie – symulacje;
 • Konflikt, egzekwowanie, etc;
 • Stres;
 • Andragogika – uczenie dorosłych;
 • Coaching;
 • Cechy skutecznego audytora;
 • Podsumowanie szkolenia;
 • Rozdania dyplomów;
 • Ewaluacja.

Brak formalnych warunków szkolenia.

 • Wprowadzenie;
 • Integracja;
 • Diagnoza bieżących potrzeb;
 • Audytor i jego rola w procesie audytu;
 • Cechy wiedza umiejętności audytora;
 • Narzędzia wpływu audytora;
 • Komunikacja z audytowanym: proces, bariery, zakłócenia, etc;
 • Kanały komunikacyjne / Komunikacja niewerbalna;
 • Głos i wzrok jako narzędzia wpływu audytora;
 • Autoprezentacja;
 • Techniki wpływu audytora;
 • Autoprezentacja – symulacje spotkań/rozmów z audytowanym, oraz prezentacja raportu pokontrolnego;
 • Techniki wpływu audytora;
 • Zabawa poranna;
 • Podsumowanie materiału z poprzedniego dnia;
 • Asertywność;
 • Informacje zwrotne;
 • Psycholingwistyka;
 • Techniki wpływu audytora;
 • Dywersyfikacja wpływu – typologie audytowanych;
 • Typowe sytuacje w procesie audytu – symulacje;
 • Trudne sytuacje w audycie – symulacje;
 • Konflikt, egzekwowanie, etc;
 • Stres;
 • Andragogika – uczenie dorosłych;
 • Coaching;
 • Cechy skutecznego audytora;
 • Podsumowanie szkolenia;
 • Rozdania dyplomów;
 • Ewaluacja.

Inżynier-mechanik, z doktoratem w dziedzinie siłowni okrętowych i dyplomem Oficera Mechanika na statkach morskich. Przez ponad 30 lat pracował na kierowniczych stanowiskach w branży stoczniowej, żeglugowej i logistycznej a także jako adiunkt w Wyższej Szkole (…)

Czytaj więcej

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, (…)

Czytaj więcej

Dr hab. Andrzej Bieganowski jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Agrofizyki polskiej Akademii Nauk w Lublinie a od ponad dziesięciu lat jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Pan Andrzej jest (…)

Czytaj więcej

Brak formalnych warunków szkolenia.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!