Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Metrologia

O szkoleniu O szkoleniu

Na szkoleniu zapoznają są Państwo z zagadnieniami nadzorowania metrologicznego wyposażenia kontrolno-pomiarowego w kontekście wymagań norm dotyczących systemów zarządzania (w tym ISO 9001:2015) na tle wymagań prawnych w tym zakresie.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dla kogo Dla Kogo

Kierownicy lub pracownicy komórek utrzymania ruchu, laboratoriów, kontroli jakości lub produkcyji, Kierownictwo średniego szczebla.

  • Wymagania metrologiczne w normie ISO 9001:2015
  • Podstawowe zasady metrologii oraz jednostki i wzorce miar
  • Krótki przegląd prawodawstwa metrologicznego w Polsce
  • Metrologia prawna (organizacje zajmujące się metrologią, legalizacja, zatwierdzanie typu itd.)
  • Zarządzanie pomiarami i nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym w organizacji (rodzaje pomiarów, dobór wyposażenia kontrolno-pomiarowego, wzorcowanie, kalibracja, sprawdzenie, niepewność, spójność pomiarowa, dokładność pomiaru itd.)

Dr hab. Andrzej Bieganowski jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Agrofizyki polskiej Akademii Nauk w Lublinie a od ponad dziesięciu lat jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Pan Andrzej jest (…)

Czytaj więcej

  • Wymagania metrologiczne w normie ISO 9001:2015
  • Podstawowe zasady metrologii oraz jednostki i wzorce miar
  • Krótki przegląd prawodawstwa metrologicznego w Polsce
  • Metrologia prawna (organizacje zajmujące się metrologią, legalizacja, zatwierdzanie typu itd.)
  • Zarządzanie pomiarami i nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym w organizacji (rodzaje pomiarów, dobór wyposażenia kontrolno-pomiarowego, wzorcowanie, kalibracja, sprawdzenie, niepewność, spójność pomiarowa, dokładność pomiaru itd.)

Dr hab. Andrzej Bieganowski jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Agrofizyki polskiej Akademii Nauk w Lublinie a od ponad dziesięciu lat jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Pan Andrzej jest (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!