Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia nabędą Państwo umiejętności audytorskie niezbędne do audytowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Po pozytywnym przejściu kursu będą Państwo umieli efektywnie planować, realizować, raportować audyty wewnętrzne.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2015 wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości lub  inni wytypowani do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i  umiejętności w tym zakresie

 • Audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie;
 • Auditorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów;
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów i wspomagające ich działanie;
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego
 • Znajomość struktury i wymagań normy ISO 9001:2015

Powiązane szkolenia:

Szkolenie: Metrologia

 • Audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie;
 • Auditorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów;
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów i wspomagające ich działanie;
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W 2000r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Chemii kosmetycznej Politechniki Warszawskiej. W 2006 w szkole Głównej Handlowej uzyskała tytuł Menadżera Jakości. Od  2000r. ściśle związana z przemysłem  farmaceutycznym, kosmetycznym, wyrobów (…)

Czytaj więcej

 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego
 • Znajomość struktury i wymagań normy ISO 9001:2015

Powiązane szkolenia:

Szkolenie: Metrologia

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!