Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad związanych z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wg. ISO 9001, 14001, 45001). Dowiedzą się Państwo czym cechuje się praca Pelnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jak sprostać jej wymaganiom. Wiedza ta usystematyzuje Państwa tok myślenia i pomoże prościej i sprawniej zarządzać systemami  występującymi w  Państwa organizacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Dla kogo Dla Kogo

Kierownictwo przedsiębiorstwa, Kierownictwo i służby jakości, Pełnomocnicy, Kandydaci na Pełnomocników ds. ZSZ

 • Znaczenie, cel oraz korzyści z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001 oraz interpretacja wymagań tych norm;
 • Dokumentowanie ZSZ;
 • Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
  – Integracja systemów
  – Rola kierownictwa i pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia
  – 8 zasad zarządzania
  – Identyfikacja klientów i ich oczekiwań
  – Zarządzanie procesu
  – Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami (ochrona środowiska, BHP)
  – Nadzór nad auditami wewnętrznymi w organizacji. (Planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
 • Proces certyfikowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • Ciągłe doskonalenie;
 • Współpraca z jednostką certyfikacyjną.

22.05.2024

Warszawa

2000zł + VAT

 • Znajomość normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018
 • Znaczenie, cel oraz korzyści z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001 oraz interpretacja wymagań tych norm;
 • Dokumentowanie ZSZ;
 • Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
  – Integracja systemów
  – Rola kierownictwa i pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia
  – 8 zasad zarządzania
  – Identyfikacja klientów i ich oczekiwań
  – Zarządzanie procesu
  – Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami (ochrona środowiska, BHP)
  – Nadzór nad auditami wewnętrznymi w organizacji. (Planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
 • Proces certyfikowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • Ciągłe doskonalenie;
 • Współpraca z jednostką certyfikacyjną.

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Z wykształcenia inżynier sanitarny, absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Kadry i płace oraz studiów Pedagogicznych. Specjalista w zakresie standardów akredytacyjnych opartych na normach ISO 17021, ISO (…)

Czytaj więcej

22.05.2024

Warszawa

2000zł + VAT

 • Znajomość normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!