Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 26-28 październik 2022

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1800 zł

Ilość osób:

1