Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Raportowanie zarządzania wpływem na klimat do CDP. Jak osiągnąć wysoką ocenę?

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo czym jest CDP i jakie korzyści daje raportowanie do tej organizacji. Zostanie omówiony również cały proces raportowania oraz dobre praktyki raportowania. Wiedza zdobyta na szkoleniu może zostać wykorzystana do tworzenia raportu do CDP, jak również przygotowania się do procesu raportowania z zewnętrznymi ekspertami. Ujawnianie informacji dotyczących organizacji w ramach CDP zwiększa wiarygodność. Ujawnienie danych klimatycznych ułatwia pozyskanie nowych inwestorów, a także kontrole wpływu organizacji na klimat i środowisko.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działu CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zakupów (łańcuch dostaw), sprzedaży, relacji inwestorskich, komunikacji, marketingu, członkowie rad nadzorczych
Pracownicy działów ochrony środowiska.
Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,
Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

•Wprowadzenie do CDP – cel, misja i działalność organizacji.

•Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie raportują do CDP i jakie korzyści z tego wynikają.

•Proces raportowania do CDP – kryteria i wymagania dotyczące raportowanych informacji oraz omówienie kluczowych danych.

•Analiza ryzyka i szans związanych ze zmianami klimatu – jak rozpoznać i ocenić ryzyko dla swojej organizacji oraz jak wykorzystać szanse związane ze zmianami klimatu • Jakie działania realizować i jak je raportować, aby osiągnąć wysoką ocenę w programie Climate Change Carbon Disclosure Project.

•Raportowanie emisji GHG – omówienie metodologii i trendów legislacyjnych.

•Pytania i odpowiedzi – sesja Q&A

•Wprowadzenie do CDP – cel, misja i działalność organizacji.

•Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie raportują do CDP i jakie korzyści z tego wynikają.

•Proces raportowania do CDP – kryteria i wymagania dotyczące raportowanych informacji oraz omówienie kluczowych danych.

•Analiza ryzyka i szans związanych ze zmianami klimatu – jak rozpoznać i ocenić ryzyko dla swojej organizacji oraz jak wykorzystać szanse związane ze zmianami klimatu • Jakie działania realizować i jak je raportować, aby osiągnąć wysoką ocenę w programie Climate Change Carbon Disclosure Project.

•Raportowanie emisji GHG – omówienie metodologii i trendów legislacyjnych.

•Pytania i odpowiedzi – sesja Q&A

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!