Nasi trenerzy

Kwalifikacje Trenerów są udokumentowane, certyfikowane, uznane w opinii międzynarodowej i co najważniejsze – poparte cenną praktyką i doświadczeniem.

dr Renata Włodarczyk

dr Renata Włodarczyk -

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi i wykorzystaniem wodoru.  Jest członkiem podgrupy roboczej G6 w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, autorka wielu artykułów o tematyce związanej z technologiami wodorowymi i odnawialnymi źródłami energii,  trener, szkoleniowiec, IH= 16, ponad 800 cytowań. Dodatkowo uczestniczy w pracach nad opisem kwalifikacji rynkowej zajmującego się doradzaniem w zakresie zielonego wodoru. Prace te prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.

W 2021 ukończyła studia podyplomowe MBA- Górnictwo i Energetyka. Aktywnie uczestniczy w różnych formach kształcenia się i rozwijania swojej osobowości: certyfikowany tutor, coach.

Zainteresowania naukowe: wodorowe ogniwa paliwowe, produkcja i magazynowanie wodoru, montaż i eksploatacja instalacji solarnych, w tym paneli PV, korozja i ochrona przed korozją, wytwarzanie materiałów i badanie ich właściwości w zastosowaniach energetycznych.

 

  • Zrównoważony rozwój
w

Brak szkoleń dla wybranych kryteriów.

O nowych terminach poinformujemy wkrótce. Chcesz uzyskać wiecej informacji?

Ikona Zobacz powiązane szkolenia

Cena

Szkolenie „Wodór jako nośnik energii. Elektrochemiczne metody produkcji wodoru. Zastosowanie i dobór elektrolizerów.”

Dowiedz się więcej

Cena: 1480zł + VAT

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!