Szkolenie z kategorii Środowisko

Systemy monitorowania CO2

O szkoleniu O szkoleniu

W ramach szkolenia Uczestnicy poznają aktualne regulacje i protokoły związane z emisją CO2 oraz najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone przez Komisję Europejską. Rozporządzenia regulują szereg obowiązków, dotyczących dokładniejszego raportowania i sprawdzania informacji związanych z emisjami gazów cieplarnianych.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

  • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
  • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie.
  • Wprowadzenie do systemu handlu emisjami:

– kontekst ochrony środowiska, porozumienia międzynarodowe,

– Protokół z Kioto,

– Regulacje unijne 2005-2012, EUETS uczestnicy i ich role

– Mechanizm handlu

– KPRU1/ KPRU 2, rola energetyki

– Zasady monitorowania i sprawozdawczości 2005-2012

  • EU ETS po 2012 Wprowadzenie do audytów, podejście do audytu;

– Nowe wymagania, regulacje unijne (decyzje parlamentu i KE (2012/600, 2012/601, 2011/278), poradniki i wytyczne, nowe zasady monitorowania – plan monitorowania (wymagania, poziomy dokładności, nieracjonalne koszty, system kontroli, próbkowanie, doskonalenie, analiza ryzyka, proces weryfikacji)

– Ograniczenia uprawnień (aukcyjność) mechanizmy przydziału bezpłatnych

  • EU ETS a inne wymagania – dyrektywa IED

Z wykształcenia Magister Inżynier Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Audytor i trener Bureau Veritas Polska. Posiadający szerokie kompetencje i kwalifikacje w obrębie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO 9001, 14001, PN-N / (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Ceniona specjalistka ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień odpowiedzialności społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła z początkiem lat osiemdziesiątych. Zagraniczne szkolenia w zakresie laboratoryjnych metod badawczych oraz wdrażania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Specjalistka w zakresie dyrektyw nowego podejścia. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoli i pomaga przedsiębiorstwom w ocenie zgodności, w znakowaniu wyrobów znakiem CE. Jeśli wytwórca, dystrybutor, importer ma problemy z wprowadzeniem do obrotu wyrobów medycznych, (…)

Czytaj więcej

  • Wprowadzenie do systemu handlu emisjami:

– kontekst ochrony środowiska, porozumienia międzynarodowe,

– Protokół z Kioto,

– Regulacje unijne 2005-2012, EUETS uczestnicy i ich role

– Mechanizm handlu

– KPRU1/ KPRU 2, rola energetyki

– Zasady monitorowania i sprawozdawczości 2005-2012

  • EU ETS po 2012 Wprowadzenie do audytów, podejście do audytu;

– Nowe wymagania, regulacje unijne (decyzje parlamentu i KE (2012/600, 2012/601, 2011/278), poradniki i wytyczne, nowe zasady monitorowania – plan monitorowania (wymagania, poziomy dokładności, nieracjonalne koszty, system kontroli, próbkowanie, doskonalenie, analiza ryzyka, proces weryfikacji)

– Ograniczenia uprawnień (aukcyjność) mechanizmy przydziału bezpłatnych

  • EU ETS a inne wymagania – dyrektywa IED

Z wykształcenia Magister Inżynier Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Audytor i trener Bureau Veritas Polska. Posiadający szerokie kompetencje i kwalifikacje w obrębie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO 9001, 14001, PN-N / (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Ceniona specjalistka ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień odpowiedzialności społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła z początkiem lat osiemdziesiątych. Zagraniczne szkolenia w zakresie laboratoryjnych metod badawczych oraz wdrażania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Specjalistka w zakresie dyrektyw nowego podejścia. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoli i pomaga przedsiębiorstwom w ocenie zgodności, w znakowaniu wyrobów znakiem CE. Jeśli wytwórca, dystrybutor, importer ma problemy z wprowadzeniem do obrotu wyrobów medycznych, (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!