Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Warsztaty z wdrożenia i utrzymania Systemu Zarzadzania Ciągłości Działania zgodnie z normą ISO 22301

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2014. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne rozpoczynając od zapoznania z normą, przechodząc przez opis wymogów normy, a kończąc na praktyce wdrożenia i utrzymania SZCD. Uczestnicy dowiedzą się jak planować wdrożenie ISO 22301 oraz poszczególnych elementów wymaganych przez najlepsze praktyki zarządzania ciągłością działania. W trakcie szkolenia zostaną omówione najtrudniejsze obszary wdrożenia oraz praktyczne case study opisujące skuteczne metody ich rozwiązywania. Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę i zweryfikować dotychczas podejmowane działania wdrożeniowe dotyczące implementacji SZCD w organizacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

 • Managerowie ds. ciągłości działania,
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zarządzania ciągłością działania,
 • Audytorzy wiodący ISO 22301
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 22301
 • Specjaliści ds. compliance,
 • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie

Dzień 1

 • Wprowadzenie do wdrożenia normy ISO 22301
 • Schemat działania systemu zarządzania ciągłością działania
 • Podstawowe definicje i ich praktyczne zastosowanie
 • Polityka ciągłości działania
 • Ocena wpływu biznesowego (BIA)
 • Identyfikacja ryzyka naruszenia ciągłości działania
 • Strategia ciągłości działania
 • Procedury ciągłości działania
 • Plany awaryjne i odtworzeniowe
 • Testy planów awaryjnych i ich wyniki

Dzień 2

 • Identyfikacja kontekstu organizacji
 • Zakres i cele SZCD
 • Zespół wdrożeniowy SZCD
 • Tworzenie procedur SZCD
 • Narzędzia do przeprowadzania BIA
 • Narzędzia do analizy ryzyka
 • Tworzenie planów awaryjnych i odtworzeniowych
 • Testowanie planów awaryjnych i odtworzeniowych
 • Wyniki testów i działania korygujące
 • Bieżące utrzymanie SZCD
 • Ciągłe doskonalenia SZCD

Dzień 1

 • Wprowadzenie do wdrożenia normy ISO 22301
 • Schemat działania systemu zarządzania ciągłością działania
 • Podstawowe definicje i ich praktyczne zastosowanie
 • Polityka ciągłości działania
 • Ocena wpływu biznesowego (BIA)
 • Identyfikacja ryzyka naruszenia ciągłości działania
 • Strategia ciągłości działania
 • Procedury ciągłości działania
 • Plany awaryjne i odtworzeniowe
 • Testy planów awaryjnych i ich wyniki

Dzień 2

 • Identyfikacja kontekstu organizacji
 • Zakres i cele SZCD
 • Zespół wdrożeniowy SZCD
 • Tworzenie procedur SZCD
 • Narzędzia do przeprowadzania BIA
 • Narzędzia do analizy ryzyka
 • Tworzenie planów awaryjnych i odtworzeniowych
 • Testowanie planów awaryjnych i odtworzeniowych
 • Wyniki testów i działania korygujące
 • Bieżące utrzymanie SZCD
 • Ciągłe doskonalenia SZCD

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!