Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: Wymagania PART 145 i Zarządzanie Jakością

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat wymagań PART 145, a także zrozumieją powiązania między PART 145 a PART M i PART 66. Szkolenie zawiera podstawowe wymagania dotyczące PART  145 niezbędne w celu przystąpienia do szkolenia Audytor wewnętrzny PART 145.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
• Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie

Dla kogo Dla Kogo

  • Kierownicy przedsiębiorstw oraz kierownicy techniczni wszystkich organizacji, które oferują usługi komercyjne;
  • Pracownicy bezpośrednio związani z obsługą techniczną maszyn w tym: służby inżynieryjno-techniczne, inspektorzy, personel uprawniony do poświadczania, personel techniczny zaangażowany w utrzymanie zdatności technicznej sprzętu lotniczego;
  • Osoby mające doświadczenie z JAR 145.

• Międzynarodowe przepisy lotnicze
• Przepisy lotnicze Wspólnoty Europejskiej
PART 145 – informacje ogólne
• Szczegółowe wymagania PART 145
• Formularz EASA 1
• PART M – informacje ogólne

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

  • Ogólna wiedza w zakresie regulacji i praktyki lotniczej oraz specyfiki obsługi technicznej.

• Międzynarodowe przepisy lotnicze
• Przepisy lotnicze Wspólnoty Europejskiej
PART 145 – informacje ogólne
• Szczegółowe wymagania PART 145
• Formularz EASA 1
• PART M – informacje ogólne

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

  • Ogólna wiedza w zakresie regulacji i praktyki lotniczej oraz specyfiki obsługi technicznej.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!