Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Wymagania EASA Part 145 i Zarządzanie Jakością

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z wymaganiami EASA Part 145 dla lotniczych organizacji obsługowych AMO (Approved maintenance organisation).

Szkolenie obejmuje omówienie wymagań Załącznika II (Part-145) do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1321/2014 oraz akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz wytycznych (GM)

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
• Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie

Dla kogo Dla Kogo

Personel nominowany / kierownictwo / pracownicy organizacji / personel jakości

Przedstawienie kluczowych informacji z zakresu funkcjonowania zatwierdzonej organizacji obsługowej w oparciu o :

– Wymagania techniczne

– Wymagania dotyczące personelu

– Dane obsługowe

– Zgłaszanie zdarzeń lotniczych

– Politykę bezpieczeństwa i jakości

– Procedury obsługowe

– System Jakości

– Formularz EASA Form 1

  • Ogólna wiedza w zakresie regulacji i praktyki lotniczej oraz specyfiki obsługi technicznej.

Przedstawienie kluczowych informacji z zakresu funkcjonowania zatwierdzonej organizacji obsługowej w oparciu o :

– Wymagania techniczne

– Wymagania dotyczące personelu

– Dane obsługowe

– Zgłaszanie zdarzeń lotniczych

– Politykę bezpieczeństwa i jakości

– Procedury obsługowe

– System Jakości

– Formularz EASA Form 1

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

  • Ogólna wiedza w zakresie regulacji i praktyki lotniczej oraz specyfiki obsługi technicznej.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!