Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG w praktyce

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymogami  i wyzwaniami wynikającymi z regulacji unijnych w zakresie  raportowania ESG (CSDD, CSRD, Taksonomia, NFRD), terminologią, kluczowymi procesami, zasadami sprawozdawczości zgodnymi z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) i korzyściami dla organizacji związanymi z raportowaniem ESG.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji

Zdobycie kompleksowej  wiedzy i umiejętności umożliwiających:

 • identyfikowanie czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu zarządczego;
 • wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowej przedsiębiorstwa;
 • przeprowadzenie oceny stopnia zgodności z obowiązującymi oraz przyszłymi regulacjami ESG;
 • skuteczne przygotowanie struktury organizacyjnej do obowiązku raportowania danych ESG;
 • określanie celu i odbiorców raportu;
 • mapowanie interesariuszy, określania ich wpływu na organizację i sposobów angażowania w działania organizacji;
 • opracowanie strategii ESG, strategicznych celów i  wskaźników ich pomiaru (KPI);
 • praktyczne wykorzystanie standardów i wytycznych do raportowania ESG.

Dla kogo Dla Kogo

Szkolenie dla członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników działów CSR/ESG/zrównoważonego rozwoju odpowiadających za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju oraz przedstawicieli takich działów jak:  prawny, finansowy, ochrona środowiska, compliance, zarządzanie ryzykiem, którzy chcą się dowiedzieć jak przygotować organizację na zmiany wynikające z regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i zaplanować skuteczne działania, umożliwiające implementację nowych wymogów do strategii biznesowych.

Dzień I

Zakres szkolenia

 1. Definicja i cele zrównoważonego rozwoju (ESG).
 2. Znaczenie zrównoważonego rozwoju w strategii Unii Europejskiej.
 3. Regulacje unijne w zakresie raportowania ESG.
 4. Rola przedsiębiorstw w procesie zielonej transformacji (zrównoważone finansowanie, jak zbudować silny profil ESG firmy, jakich danych ESG szuka rynek).
 5. Wyzwania i korzyści z raportowania ESG.
 6. Zasady raportowania zgodne ze standardami ESRS (porównanie z wcześniejszymi raportami spółek giełdowych, budowa i zawartość poszczególnych standardów, ujawnienia jakościowe  i liczbowe, sektorowe standardy raportowania, standardy raportowania  dla MŚP)
 7. Kluczowe definicje i procesy do raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnego ze standardami ESRS (interesariusze, łańcuch dostaw, łańcuch wartości, pracownicy właśni, pracownicy w łańcuchu wartości, należyta staranność, mapowanie interesariuszy, metody ich angażowania i  znaczenie w procesie raportowania analiza podwójnej istotności).

Dzień II

Zakres szkolenia

 1. Określenie celu i odbiorców raportu-mapowanie interesariuszy.
 2. Analiza podwójnej istotności i wybór tematów istotnych do zaraportowania.
 3. Strategia ESG.
 4. Opracowanie treści raportu.
 5. Ocena wewnętrzna i zewnętrzna raportu.
 6. Publikacja i komunikacja raportu.
 7. Dobre praktyki.

05.09.2024

2700zł + VAT

Dzień I

Zakres szkolenia

 1. Definicja i cele zrównoważonego rozwoju (ESG).
 2. Znaczenie zrównoważonego rozwoju w strategii Unii Europejskiej.
 3. Regulacje unijne w zakresie raportowania ESG.
 4. Rola przedsiębiorstw w procesie zielonej transformacji (zrównoważone finansowanie, jak zbudować silny profil ESG firmy, jakich danych ESG szuka rynek).
 5. Wyzwania i korzyści z raportowania ESG.
 6. Zasady raportowania zgodne ze standardami ESRS (porównanie z wcześniejszymi raportami spółek giełdowych, budowa i zawartość poszczególnych standardów, ujawnienia jakościowe  i liczbowe, sektorowe standardy raportowania, standardy raportowania  dla MŚP)
 7. Kluczowe definicje i procesy do raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnego ze standardami ESRS (interesariusze, łańcuch dostaw, łańcuch wartości, pracownicy właśni, pracownicy w łańcuchu wartości, należyta staranność, mapowanie interesariuszy, metody ich angażowania i  znaczenie w procesie raportowania analiza podwójnej istotności).

Dzień II

Zakres szkolenia

 1. Określenie celu i odbiorców raportu-mapowanie interesariuszy.
 2. Analiza podwójnej istotności i wybór tematów istotnych do zaraportowania.
 3. Strategia ESG.
 4. Opracowanie treści raportu.
 5. Ocena wewnętrzna i zewnętrzna raportu.
 6. Publikacja i komunikacja raportu.
 7. Dobre praktyki.

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu  w spółce z sektora cementowego. Kieruje zespołem ds. ESG, odpowiada za opracowywanie raportów zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, strategii, polityk i procedur z obszaru ESG. Jurorka konkursu Raporty Zrównoważonego (…)

Czytaj więcej

05.09.2024

2700zł + VAT

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!