Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

I02 – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę w zakresie zasad związanych z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wg. ISO 9001, 14001, PN-N 18001). Dowiedza się Państwo czym cechuje sie praca Pelnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jak sprostać jej wymaganiom. Wiedza ta usystematyzuje Państwa tok myślenia i pomoże prościej i sprawniej zarzadzać systemami  wystepujacymi w  Państwa organizacji.

Zakres szkolenia

 • Znaczenie, cel oraz korzyści z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN – N 18001 oraz interpretacja wymagań tych norm;
 • Dokumentowanie ZSZ;
 • Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
  – Integracja systemów
  – Rola kierownictwa i pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia
  – 8 zasad zarządzania
  – Identyfikacja klientów i ich oczekiwań
  – Zarządzanie procesu
  – Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami (ochrona środowiska, BHP)
  – Nadzór nad auditami wewnętrznymi w organizacji. (Planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
 • Proces certyfikowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • Ciągłe doskonalenie;
 • Współpraca z jednostką certyfikacyjną.
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest  poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Grupa docelowa

Kierownictwo przedsiębiorstwa, Kierownictwo i służby jakości, Pełnomocnicy, Kandydaci na Pełnomocników ds. ZSZ

Warunki uczestnictwa

 • Znajomość normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN – N 18001.

Czas trwania

3 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte