ISO/DIS 45001 | Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)

ISO/DIS 45001 | Nowa międzynarodowa norma dotycząca Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)

Informujemy o nowym projekcie międzynarodowej normy dotyczącej Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP), opublikowanym pod koniec lutego 2016r.

Podstawa?

Organizacje są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób, które wykonują pracę pod ich nadzorem. Z tego powodu, firma musi zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, tak, by zapobiegać wypadkom, problemom, urazom związanym z pracą i chorobom zawodowym, jednocześnie nieustannie doskonaląc efekty działalności BHP.

Norma ISO/DIS 450001 jest doskonałym sposobem na dostosowanie Systemu Zarządzania BHP do strategii organizacji. Norma została przygotowana przy zastosowaniu jednolitej, nadrzędnej struktury HLS (High-Level Structure). Zabieg ten ma na celu wzmocnienie powiązań między systemami zarządzania ISO oraz ułatwienie wdrażania organizacjom, które muszą spełnić równocześnie wymagania kilku norm, jak np. już opublikowanych norm ISO 9001:2016 i ISO 14001:2015. 

Nowa norma ISO / DIS 450001 obejmuje:

  • Przywództwo – większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w cały proces.
  • Zarządzanie ryzykiem – zwiększanie świadomości zagrożeń i ryzyk dotyczących BHP.
  • Zintegrowane podejście – integracja systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji.

Główne korzyści zastosowania ISO/DIS 45001:

  • Redukcja urazów związanych z pracą, chorób zawodowych i zgonów.
  • Opracowanie i wdrożenie polityki oraz celów BHP.
  • Wykazanie przywództwa i zaangażowania w odniesieniu do  systemu zarządzania.
  • Eliminacja ryzyka związanego z BHP.

Kolejne kroki?

Projekt został przedstawiony wszystkim krajowym członkom ISO, które dokonają przeglądu dokumentu i przekażą  opinie zwrotne. Następne spotkanie komitetu  ISO odbędzie się w maju 2016r., wtedy też zostaną rozważone wszystkie komentarze. Publikacja ostatecznej wersji normy jest planowana pod koniec bieżącego roku.

O zmianach będziemy komunikować na bieżąco.

Zapraszamy do aktywnego monitorowania strony:
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso45001

Więcej informacji: