Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (rej. w CQI/IRCA)

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie na audytora wewnętrznego jest pierwszym krokiem do uzyskania rejestracji w CQI/IRCA jako audytor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Zostało zaprojektowane, prowadzone i nadzorowane według specyfikacji wydanej przez IRCA. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z terminologią używaną podczas audytów oraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Po zaliczeniu kursu na audytora wewnętrznego będą Państwo umieli efektywnie planować, przeprowadzać, raportować audyty wewnętrzne SZJ. Nabyte umiejętności są również bardzo przydatne przy przeprowadzaniu audytów drugiej strony.

 

Rola auditora wewnętrznego w firmie:

 • współudział w ocenianiu funkcjonowania firmy
 • ocena skuteczności firmy w osiąganiu zamierzonych rezultatów (celów)
 • potwierdzanie spełniania przez firmę stosownych wymagań
 • określanie dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych
 • wskazywanie możliwości rozwoju i doskonalenia firmy

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu audytora wewnętrznego ISO 9001, potwierdzający udział w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej przyznawanej przez trenera oraz zaliczeniu egzaminu – certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, wytypowani do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Osoby pragnące w przyszłości pogłębić swoje umiejętności na kolejnych kursach audytorskich i uprawiać zawód auditora.

 • Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2015
 • Przedstawienie i wyjaśnienie ‘zarządzania jakością i istniejących systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm z serii ISO 9000
 • Audyty – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do audytu wewnęytrznego, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie
 • Audytorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji audytorów
 • Narzędzia audytowe – narzędzia dostępne dla audytorów
  i wspomagające ich działanie
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych
 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego;
 • Wcześniejsza znajomość struktury i wymagań normy ISO 9001 oraz zagadnień auditu wewnętrznego będzie użyteczna, ale nie jest wymagana;
 • Szkolenie jest opracowane jako wprowadzające do ww. zagadnień.
 • Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2015
 • Przedstawienie i wyjaśnienie ‘zarządzania jakością i istniejących systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm z serii ISO 9000
 • Audyty – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do audytu wewnęytrznego, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie
 • Audytorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji audytorów
 • Narzędzia audytowe – narzędzia dostępne dla audytorów
  i wspomagające ich działanie
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych

Z wykształcenia Magister Inżynier Elektronik oraz Doktor Nauk Technicznych w specjalności Diagnostyka Obiektów Technicznych. Członek Komitetów Technicznych ds. Systemów Zarządzania oraz Niezawodności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, z którą związał swój rozwój zawodowy. Posiada (…)

Czytaj więcej

 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego;
 • Wcześniejsza znajomość struktury i wymagań normy ISO 9001 oraz zagadnień auditu wewnętrznego będzie użyteczna, ale nie jest wymagana;
 • Szkolenie jest opracowane jako wprowadzające do ww. zagadnień.

Nie jesteś przekonany?
Poznaj korzyści i opinie osób, które odbyły szkolenie:

Korzyści dla pracownika:

 

 • niezależność, bezstronność oraz obiektywizm w działaniu
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z auditowanymi
 • otwarta postawa wobec audytowanych
 • znajomość specyfiki firmy i otoczenia biznesowego, w którym funcjonuje
 • znajomość procesów realizowanych w firmie oraz rozumienie zależności między nimi
 • znajomość wymagań oraz zasad i sposobów spełniania wymagań istotnych stron zainteresowanych dla firmy
 • spostrzegawczość i zdolność do wyciągania logicznych wniosków na podstawie analizy dowodów audytowych
 • umiejętność koncentrowania się na sprawach znaczących dla osiągnięcia celu audytu
 • umiejętność działania pod presją czasu
 • zdolność do współpracy z członkami zespołu auditującego oraz audytowanymi

Korzyści dla pracodawcy:

 

 • dodatkowe narzędzie zarządcze do weryfikowania oraz oceny funkcjonowania i skuteczności firmy
 • wczesne wykrywanie zagrożeń oraz potencjalnych sytuacji kryzysowych mogących utrudnić  osiągania zamierzonych rezultatów (celów)
 • określenie dodatkowych możliwości i szans rozwoju firmy i jej wyrobów (usług)
 • określenie możliwości usprawniania i doskonalenia funkcjonowania firmy

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!