Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (rej. w CQI/IRCA)

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie jest pierwszym krokiem do uzyskania rejestracji w IRCA jako auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Jest to szkolenie zaprojektowane, prowadzone i nadzorowane według specyfikacji wydanej przez IRCA. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z terminologią używaną podczas auditów oraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Po zaliczeniu kursu będą Państwo umieli efektywnie planować, przeprowadzać, raportować audyty wewnętrzne SZJ. Nabyte umiejętności są również bardzo przydatne przy przeprowadzaniu auditów drugiej strony.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej przyznawanej przez trenera oraz zaliczeniu egzaminu – certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, wytypowani do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Osoby pragnące w przyszłości pogłębić swoje umiejętności na kolejnych kursach audytorskich i uprawiać zawód auditora.

 • Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2015
 • Przedstawienie i wyjaśnienie ‘zarządzania jakością i istniejących systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm z serii ISO 9000
 • Audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie
 • Auditorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów
  i wspomagające ich działanie
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych

Z wykształcenia Magister Inżynier Elektronik oraz Doktor Nauk Technicznych w specjalności Diagnostyka Obiektów Technicznych. Członek Komitetów Technicznych ds. Systemów Zarządzania oraz Niezawodności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, z którą związał swój rozwój zawodowy. Posiada (…)

Czytaj więcej

 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego;
 • Wcześniejsza znajomość struktury i wymagań normy ISO 9001 oraz zagadnień auditu wewnętrznego będzie użyteczna, ale nie jest wymagana;
 • Szkolenie jest opracowane jako wprowadzające do ww. zagadnień.
 • Szczegółowy przegląd wymagań normy ISO 9001:2015
 • Przedstawienie i wyjaśnienie ‘zarządzania jakością i istniejących systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm z serii ISO 9000
 • Audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie
 • Auditorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów
  i wspomagające ich działanie
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych

Z wykształcenia Magister Inżynier Elektronik oraz Doktor Nauk Technicznych w specjalności Diagnostyka Obiektów Technicznych. Członek Komitetów Technicznych ds. Systemów Zarządzania oraz Niezawodności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, z którą związał swój rozwój zawodowy. Posiada (…)

Czytaj więcej

 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego;
 • Wcześniejsza znajomość struktury i wymagań normy ISO 9001 oraz zagadnień auditu wewnętrznego będzie użyteczna, ale nie jest wymagana;
 • Szkolenie jest opracowane jako wprowadzające do ww. zagadnień.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!