Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Audytor Wiodący ISO 9001:2015 rej. w CQI/IRCA

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie na audytora wiodącego ISO 9001 prowadzone przez Bureau Veritas jest jednym z kroków niezbędnych do uzyskania rejestracji w IRCA jako certyfikowany audytor wiodący systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Szkolenie to jest zaprojektowane, zatwierdzone, prowadzone i nadzorowane według specyfikacji wydanej przez IRCA.

W trakcie szkolenia nabywacie Państwo umiejętności efektywnego planowania auditów dla wieloosobowego zespołu auditorów (jako Auditor Wiodący), a także kierowania zespołem audytowym podczas przeprowadzania i raportowania audytów drugiej i trzeciej strony. Struktura szkolenia oparta jest na wytycznych normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania systemów zarządzania jakością i środowiskiem), z uwzględnieniem ISO 17021 (audyty 3-ciej strony)

Szkolenie jest zarejestrowane w IRCA (Nr A17929). Wszystkie materiały szkoleniowe są przygotowywane zgodnie ze specyfikacją IRCA. Kompetencje trenerów są również nadzorowane przez IRCA.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu składa się z dwóch elementów:
 • ocena ciągła – obejmującą zaangażowanie uczestnika w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • egzamin pisemny – 4 części obejmujące zagadnienia rozpatrywane na szkoleniu
 • Na zakończenie szkolenia otrzymają Państwo certyfikat audytora wiodącego, potwierdzający udział, a po zdaniu egzaminu pisemnego i zaliczeniu oceny ciągłej przez trenera – certyfikat IRCA,  opatrzony numerem, pod którym szkolenie jest zarejestrowane w IRCA.

Dla kogo Dla Kogo

 • Osoby pragnące w przyszłości pracować jako profesjonalny audytor wiodący (freelance lub w jednostkach certyfikacyjnych), na skalę krajową lub międzynarodową.
 • Osoby pragnące w przyszłości pracować jako inspektorzy / auditorzy różnych branż przemysłowych (np. inspektorzy PSC, CDI itp).
 • Członkowie kierownictwa desygnowani do nadzorowania systemów zarządzania wg norm ISO.
 • System jakości – Przedstawienie i wyjaśnienie zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm ISO 9000, przegląd wymagań ISO 9001:2015;
 • Audity zewnętrzne – Wyjaśnienie auditów, ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie;
 • Auditorzy zewnętrzni – Ich odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów;
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów i wspomagające ich działanie;
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.
 • Egzamin pisemny ostatniego dnia szkolenia– 4 części obejmujące zagadnienia rozpatrywane na szkoleniu

Uwaga! Szkolenie trwa w godzinach 8.30-17.30 Godziny kursy mogą ulec jednak wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej. 

 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora
 • Korzystne jest posiadanie wiedzy na temat normy ISO 9001 oraz doświadczenie w wewnętrznym auditowaniu tej normy.
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem.
 • System jakości – Przedstawienie i wyjaśnienie zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz przedstawienie terminologii dotyczącej jakości i norm ISO 9000, przegląd wymagań ISO 9001:2015;
 • Audity zewnętrzne – Wyjaśnienie auditów, ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie;
 • Auditorzy zewnętrzni – Ich odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów;
 • Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów i wspomagające ich działanie;
 • Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.
 • Egzamin pisemny ostatniego dnia szkolenia– 4 części obejmujące zagadnienia rozpatrywane na szkoleniu

Uwaga! Szkolenie trwa w godzinach 8.30-17.30 Godziny kursy mogą ulec jednak wydłużeniu w zależności od materiału i poziomu grupy szkoleniowej. 

Z wykształcenia Magister Inżynier Elektronik oraz Doktor Nauk Technicznych w specjalności Diagnostyka Obiektów Technicznych. Członek Komitetów Technicznych ds. Systemów Zarządzania oraz Niezawodności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, z którą związał swój rozwój zawodowy. Posiada (…)

Czytaj więcej

Dr hab. Andrzej Bieganowski jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Agrofizyki polskiej Akademii Nauk w Lublinie a od ponad dziesięciu lat jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Pan Andrzej jest (…)

Czytaj więcej

 • Umiejętność pisemnego raportowania;
 • Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora
 • Korzystne jest posiadanie wiedzy na temat normy ISO 9001 oraz doświadczenie w wewnętrznym auditowaniu tej normy.
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem.

Nie jesteś przekonany?
Poznaj korzyści i opinie osób, które odbyły szkolenie:

Korzyści dla pracownika:

 

Jakie kompetencje niezbędne dla audytora wiodącego można nabyć w ramach szkolenia?

– planowanie audytu całego systemu zarządzania firmy,

– przydzielanie zadań audytowych poszczególnym członkom zespołu audytującego zgodnie z ich specyficznymi kompetencjami,

– omawianie z najwyższym kierownictwem strategicznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania firmy,

– kierowanie zespołem audytowym w taki sposób, aby sformułować wnioski z audytu,

– formułowanie i prawidłowe zapisywanie niezgodności, spostrzeżeń i możliwości doskonalenia audytowanych obszarów systemu zarządzania firmy,

– reprezentowanie zespołu audytującego w kontaktach z klientem audytu oraz audytowanym,

– sporządzanie treściwych raportów z audytu,

– ocenianie skuteczności działań poaudytowych.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!