Szkolenie z kategorii Zarządzanie środowiskiem

Szkolenie: Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie ISO 14001

O szkoleniu O szkoleniu

Kurs jest rozszerzeniem o normę ISO 14001:2015 dla audytorów wiodących. Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków do zostania kwalifikowanym audytorem rejestrowanym w IRCA. Dzięki szkoleniu 14001:2015 zdobędą Państwo umiejętności w zakresie audytowania drugiej i trzeciej strony wg. wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem.  Zdobędą Państwo wiedzę na temat:

 • Wymagań normy ISO 14001;
 • Kluczowych zagadnień środowiskowych;
 • Planowania audytu na podstawie kryteriów audytowania (ISO 14001);
 • Przeprowadzania audytu Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ)
  – Różnic pomiędzy audytami SZJ, a audytami SZŚ
  – Tworzenia zrozumiałych i odpowiednich raportów
  – Przekazania klientowi zawartych w raporcie uwag z audytu.

Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są przygotowywane i nadzorowane przez IRCA.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia ISO 14001:2015 dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu– certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia z rozszerzeniem o ISO 14001:2015 (treść: Auditor Conversion Course)

Dla kogo Dla Kogo

 • Pracownicy zarządzający audytami w organizacji,
 • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia audytów drugiej czy trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA.
 • Audytorzy Wiodący

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Zagadnienia środowiskowe;
 • Przegląd SZŚ (ISO 14001);
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu polityki oraz przy planowaniu;
 • Techniki audytowania;
 • Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu;
 • Na co należy zwracać uwagę przy audytowaniu i działaniach korygujących;
 • Zagadnienia dotyczące akredytacji.

Szkolenie skupia się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz wprowadza do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu ISO 14001, niemniej ze względu na to, że jest to szkolenie trzydniowe (podstawowe szkolenie na Audytora Wiodącego trwa 5 dni), uczestnik musi posiadać wiedzę na temat audytowania zewnętrznego.

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej

 • Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2015,
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem.

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Zagadnienia środowiskowe;
 • Przegląd SZŚ (ISO 14001);
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu polityki oraz przy planowaniu;
 • Techniki audytowania;
 • Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu;
 • Na co należy zwracać uwagę przy audytowaniu i działaniach korygujących;
 • Zagadnienia dotyczące akredytacji.

Szkolenie skupia się na przedstawieniu Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz wprowadza do audytowania trzeciej lub drugiej strony wg wymagań standardu ISO 14001, niemniej ze względu na to, że jest to szkolenie trzydniowe (podstawowe szkolenie na Audytora Wiodącego trwa 5 dni), uczestnik musi posiadać wiedzę na temat audytowania zewnętrznego.

Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Z wykształcenia Magister Inżynier Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Audytor i trener Bureau Veritas Polska. Posiadający szerokie kompetencje i kwalifikacje w obrębie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO 9001, 14001, PN-N / (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Ceniona specjalistka ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień odpowiedzialności społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła z początkiem lat osiemdziesiątych. Zagraniczne szkolenia w zakresie laboratoryjnych metod badawczych oraz wdrażania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Z wykształcenia inżynier sanitarny, absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Kadry i płace oraz studiów Pedagogicznych. Specjalista w zakresie standardów akredytacyjnych opartych na normach ISO 17021, ISO (…)

Czytaj więcej

 • Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2015,
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!