System EMAS - szkolenie | Bureau Veritas

EMAS – praktyczna interpretacja wymagań i przygotowanie do rejestracji

Zapisz się na szkolenie

Korzyści
Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/ 2009 z dnia 29 listopada 2009 r. dotyczące dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz zasady wdrażania i funkcjonowania EMAS w organizacji, będą umieli przygotować się do wstępnego przeglądu środowiskowego, audytu oraz poznają Państwo zasady przygotowywania dokumentacji systemowej I deklaracji środowiskowej pod wymogi EMAS, a także zasady dotyczące przygotowania wniosku o rejestrację w systemie EMAS.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do Systemu Ekozarządzania i Auditu EMAS – korzyści z wprowadzenia system EMAS
  • Szczegółowe omówienie wymagań rozporządzenia EMAS wraz z wymaganiami normy ISO 1400
  • Bezpośrednie i pośrednie aspekty środowiskowe
  • Wymagania prawne – identyfikacja, zapewnienie dostępu I zgodności, ocean zgodności
  • Deklaracja środowiskowa
  • Ocena system EMAS – audity środowiskowe
  • Weryfikacja i rejestracja w systemie EMAS

Ocena uczestników
Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania podczas szkolenia
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa
Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów zarządzania; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania środowiskowego i ich audytowanie.

Warunki uczestnictwa
Wykształcenie średnie

Czas trwania
2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte