Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny PART 21

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu zostaną  Państwo zapoznani z wymaganiami i zastosowaniem standardu PART 21J (zatwierdzona organizacja projektująca), a także nabędą Państwo umiejętność zastosowania i wdrożenia wymagań we własnym przedsiębiorstwie.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

 • Kierownictwo przedsiębiorstwa, kierownictwo techniczne, kierownictwo i służby jakości, służby inżynieryjno-techniczne, inspektorzy, personel techniczny zaangażowany w utrzymanie ciągłej zdatności do lotu, biura projektowe, służby serwisowe;
 • Auditorzy i kandydaci na auditorów.
 • Krótka prezentacja międzynarodowych przepisów lotniczych (ICAO – JAA – EASA) i istniejących uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej ;
 • Zakres tematyczny – PART 21 Podczęść J
  – Ogólne omówienie wymagań PART 21 – przypomnienie;
  – Szczegółowe informacje na temat PART 21 Podczęść J;
  – Przedstawienie kluczowych informacji o zatwierdzeniu organizacji projektującej;
  – Zatwierdzona Organizacja Projektująca wg PART 21 Podczęść J – wymagania;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania
  – Słownictwo związane z problematyką auditów;
  – Rodzaje auditów;
  – Wymagania wobec auditorów;
  – Systematyka auditów (przygotowanie, badanie, raportowanie, działania poauditowe);
  – Strategia auditu;
  – Listy kontrolne;
  – Dokumentowanie niezgodności
 • Ogólna znajomość reglamentacji lotniczej i specyfiki produkcji lotniczej.
 • Krótka prezentacja międzynarodowych przepisów lotniczych (ICAO – JAA – EASA) i istniejących uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej ;
 • Zakres tematyczny – PART 21 Podczęść J
  – Ogólne omówienie wymagań PART 21 – przypomnienie;
  – Szczegółowe informacje na temat PART 21 Podczęść J;
  – Przedstawienie kluczowych informacji o zatwierdzeniu organizacji projektującej;
  – Zatwierdzona Organizacja Projektująca wg PART 21 Podczęść J – wymagania;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania
  – Słownictwo związane z problematyką auditów;
  – Rodzaje auditów;
  – Wymagania wobec auditorów;
  – Systematyka auditów (przygotowanie, badanie, raportowanie, działania poauditowe);
  – Strategia auditu;
  – Listy kontrolne;
  – Dokumentowanie niezgodności

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

 • Ogólna znajomość reglamentacji lotniczej i specyfiki produkcji lotniczej.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!