Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: Part M – Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu oraz przeglądy ARC

O szkoleniu O szkoleniu

Na szkoleniu zapoznają się Państwo z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Nabędą Państwo umiejętność interpretacji i wdrażania wymagań we własnym przedsiębiorstwie oraz przygotowania organizacji do certyfikacji Part M Podczęść G, w tym dokumentów zakładowych wymaganych do zatwierdzenia przez nadzór lotniczy.

Zostaną Państwo również zapoznani z rodzajami i sposobem prowadzenia zapisów ciągłej zdatności do lotu.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Personel kierowniczy, osoby nominowane do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu;
 • Audytorzy i kandydaci na audytorów Part M.
 • Zapoznanie z polskim i europejskim systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
 • Zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Załącznik I (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi: Rozporządzenie  Komisji (WE) 1702/2003 Part-21, AMC 20-8), Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC) ze szczególnym uwzględnieniem: Programu obsługi technicznej oraz wykonywaniem przeglądów ARC zdatności do lotu.
 • Umiejętność przygotowania organizacji do certyfikacji Part-M Podczęść G z przywilejem przeglądów zdatności do lotu, w tym dokumentów zakładowych wymaganych do zatwierdzenia przez nadzór lotniczy.
 • Zapoznanie z wzorcowym sposobem prowadzenia przeglądu zapisów ciągłej zdatności oraz oględzin fizycznych w ramach przeglądu ARC
 • Umiejętność przygotowania Rekomendacji z przeglądu zdatności do lotu
 • Umiejętność interpretacji i wdrażania wymagań we własnym przedsiębiorstwie
 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki eksploatacji statków powietrznych.
 • Zapoznanie z polskim i europejskim systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
 • Zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Załącznik I (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi: Rozporządzenie  Komisji (WE) 1702/2003 Part-21, AMC 20-8), Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC) ze szczególnym uwzględnieniem: Programu obsługi technicznej oraz wykonywaniem przeglądów ARC zdatności do lotu.
 • Umiejętność przygotowania organizacji do certyfikacji Part-M Podczęść G z przywilejem przeglądów zdatności do lotu, w tym dokumentów zakładowych wymaganych do zatwierdzenia przez nadzór lotniczy.
 • Zapoznanie z wzorcowym sposobem prowadzenia przeglądu zapisów ciągłej zdatności oraz oględzin fizycznych w ramach przeglądu ARC
 • Umiejętność przygotowania Rekomendacji z przeglądu zdatności do lotu
 • Umiejętność interpretacji i wdrażania wymagań we własnym przedsiębiorstwie

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki eksploatacji statków powietrznych.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!