Szkolenie z kategorii Środowisko

Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 20-21 listopad 2019

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1400 zł

Ilość osób:

1