Szkolenie z kategorii Zarządzanie środowiskiem

Szkolenie: Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskiem ISO14001:2015

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie jest jednym z pierwszych kroków do zostania kwalifikowanym audytorem wiodącym ISO 14001 rejestrowanym w IRCA. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności w zakresie audytowania drugiej i trzeciej strony wg. wymagań Systemu Zarządzania Środowiskiem.  Zdobędą Państwo wiedzę na temat:

 • Wymagań normy ISO 14001;
 • Kluczowych zagadnień środowiskowych;
 • Planowania audytu na podstawie kryteriów audytowania (ISO 14001);
 • Przeprowadzania audytu (auditu*) systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ)
  – Różnic pomiędzy auditami SZJ, a auditami SZŚ
  – Tworzenia zrozumiałych i odpowiednich raportów
  – Przekazania klientowi zawartych w raporcie uwag z auditu.

Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są przygotowywane i nadzorowane przez IRCA.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia, oraz na podstawie przeprowadzonego egzaminu;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej oraz egzaminu– certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

 • Pracownicy zarządzający auditami w organizacji,
 • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej czy trzeciej strony, dodatkowo potwierdzonych certyfikatem rejestrowanym w IRCA.

Prezentacje oraz warsztaty dla kandydatów na audytorów wiodących ISO 14001:

 • Zagadnienia środowiskowe;
 • Przegląd SZŚ (ISO 14001);
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu polityki oraz przy planowaniu;
 • Techniki audytowania;
 • Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu;
 • Na co należy zwracać uwagę przy audytowaniu i działaniach korygujących;
 • Zagadnienia dotyczące akredytacji.Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej
 • Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004,
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem.

Prezentacje oraz warsztaty dla kandydatów na audytorów wiodących ISO 14001:

 • Zagadnienia środowiskowe;
 • Przegląd SZŚ (ISO 14001);
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu polityki oraz przy planowaniu;
 • Techniki audytowania;
 • Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu;
 • Na co należy zwracać uwagę przy audytowaniu i działaniach korygujących;
 • Zagadnienia dotyczące akredytacji.Uwaga! Godziny kursy mogą ulec wydłużeniu w zależności od obszerności materiału i poziomu grupy szkoleniowej

Z wykształcenia Magister Inżynier Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Audytor i trener Bureau Veritas Polska. Posiadający szerokie kompetencje i kwalifikacje w obrębie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO 9001, 14001, PN-N / (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Ceniona specjalistka ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień odpowiedzialności społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła z początkiem lat osiemdziesiątych. Zagraniczne szkolenia w zakresie laboratoryjnych metod badawczych oraz wdrażania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości (…)

Czytaj więcej

Trener, konsultant, audytor Bureau Veritas w dziedzinach systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczony szkoleniowiec, motywator. W swoim dotychczasowym dorobku ma szkolenia i konsultacje przeprowadzone m.in. dla: Politechnika Śląska, GIG Katowice, Ministerstwo Gospodarki (…)

Czytaj więcej

Z wykształcenia inżynier sanitarny, absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Kadry i płace oraz studiów Pedagogicznych. Specjalista w zakresie standardów akredytacyjnych opartych na normach ISO 17021, ISO (…)

Czytaj więcej

 • Wcześniejsza znajomość normy ISO 14001:2004,
 • Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!