Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

High level w zarządzaniu kwestiami klimatycznymi w firmie

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie skupia się na wyzwaniach, jakie stawiają przed firmami zmiany klimatyczne i nauczeniu uczestników skutecznych metod zarządzania kwestiami klimatycznymi w przedsiębiorstwach.Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia takie jak definicja zmian klimatycznych i ich przyczyny, wpływ zmian klimatycznych na środowisko naturalne i gospodarkę, a także potrzeba działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
Uczestnicy zostaną również wprowadzeni do polityki klimatycznej firmy, celów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz strategii działania. Podczas szkolenia omówione zostaną także wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem polityki klimatycznej.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działu CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zakupów (łańcuch dostaw), sprzedaży, relacji inwestorskich, komunikacji, marketingu, członkowie rad nadzorczych
Pracownicy działów ochrony środowiska.
Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,
Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

• Wprowadzenie do problematyki zmian klimatycznych:
o Definicja zmian klimatycznych i ich przyczyny
o Wpływ zmian klimatycznych na środowisko naturalne i gospodarkę
o Potrzeba działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych

• Polityka klimatyczna firmy:
o Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych
o Plan działań i strategia działania
o Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem polityki klimatycznej

• Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych:
o Przegląd źródeł emisji gazów cieplarnianych
o Technologie i rozwiązania zmniejszające emisje
o Audyt środowiskowy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających działań

• Odpowiedzialność społeczna i ekologia:
o Rola społeczna firm w zwalczaniu zmian klimatycznych
o Komunikacja z interesariuszami
o Działania społecznie odpowiedzialne i proekologiczne w firmie

• Zarządzanie ryzykiem klimatycznym:
o Identyfikacja ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi
o Planowanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem
o Monitorowanie i raportowanie ryzyka klimatycznego

• Przegląd najlepszych praktyk:
o Analiza i omówienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kwestiami klimatycznymi
o Dobre praktyki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych
o Przykłady działań proekologicznych i społecznie odpowiedzialnych w firmach

• Podsumowanie i dyskusja:
o Podsumowanie najważniejszych zagadnień poruszonych na szkoleniu
o Omówienie wniosków i rekomendacji dla firm w zakresie zarządzania kwestiami klimatycznymi
o Odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja.

• Wprowadzenie do problematyki zmian klimatycznych:
o Definicja zmian klimatycznych i ich przyczyny
o Wpływ zmian klimatycznych na środowisko naturalne i gospodarkę
o Potrzeba działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych

• Polityka klimatyczna firmy:
o Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych
o Plan działań i strategia działania
o Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem polityki klimatycznej

• Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych:
o Przegląd źródeł emisji gazów cieplarnianych
o Technologie i rozwiązania zmniejszające emisje
o Audyt środowiskowy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających działań

• Odpowiedzialność społeczna i ekologia:
o Rola społeczna firm w zwalczaniu zmian klimatycznych
o Komunikacja z interesariuszami
o Działania społecznie odpowiedzialne i proekologiczne w firmie

• Zarządzanie ryzykiem klimatycznym:
o Identyfikacja ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi
o Planowanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem
o Monitorowanie i raportowanie ryzyka klimatycznego

• Przegląd najlepszych praktyk:
o Analiza i omówienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kwestiami klimatycznymi
o Dobre praktyki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych
o Przykłady działań proekologicznych i społecznie odpowiedzialnych w firmach

• Podsumowanie i dyskusja:
o Podsumowanie najważniejszych zagadnień poruszonych na szkoleniu
o Omówienie wniosków i rekomendacji dla firm w zakresie zarządzania kwestiami klimatycznymi
o Odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja.

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!