Szkolenie z kategorii Środowisko

Kurs dla Audytorów Wiodących – rozszerzenie wg ISO 14001 (rej. w CQI/IRCA 3 dni)

Miejsce i termin szkolenia:

Warszawa, 24-26 wrzesień 2019

Dane osoby zamawiającej:

*Pola obowiązkowe

Dane uczestników szkolenia:

Dane uczestnika nr 1

Cena netto:

1800 zł

Ilość osób:

1