Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Ocena cyklu życia -LCA. Jaki dokładnie wpływ na środowisko ma produkt?

O szkoleniu O szkoleniu

Ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) to metodologia określenia potencjalnego oddziaływania na środowisko naturalne danego wyrobu lub procesu, patrząc na cały cykl życia – od pozyskania i przetwarzania surowców naturalnych, poprzez ich transport, produkcję gotowego wyrobu, jego użytkowanie a skończywszy na ostatecznej likwidacji i utylizacji odpadów. LCA podaje konkretne informacje ilościowe na temat oddziaływania na środowisko zarówno pod względem powszechnie już znanego śladu węglowego, jak i wielu innych wskaźników środowiskowych. Przykłady dodatkowych kategorii wpływu na środowisko to eutrofizacja, zakwaszenie terenu czy promieniowanie jonizujące.

 

Podczas szkolenia z zakresu podstawowego dowiedzą się Państwo, czym jest ocena cyklu życia oraz w jakim celu się ją stosuje. Zostanie omówiona metodyka wg ISO 14040, 14044 oraz przebieg LCA w praktyce z omówieniem tworzenia modelu na konkretnym przykładzie (case study). Przedstawimy Państwu jak dokumentować oraz wykorzystywać wyniki analizy w identyfikacji aspektów środowiskowych oraz do przygotowania deklaracji EPD. Wiedza teoretyczna przeplatana jest praktycznymi ćwiczeniami, aby zaangażować uczestników w dyskusję i jak najlepiej przedstawić istotę LCA.

Celem szkolenia jest dostarczenie Państwu wiedzy i aspektów niezbędnych nie tylko do zrozumienia istoty LCA i EPD oraz ich zastosowań, ale także trendów rynkowych oraz barier stosowania tej metody.

Szkolenie prowadzi Joanna Zhuravlova

 

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Specjalistów i inżynierów ds. ochrony środowiska,
Audytorów wewnętrznych standardu ISO 14001,
Osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,
Osób chcących zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie

 • Skąd wywodzi się ocena cyklu życia – Omówienie podstawowych pojęć
 • Definicja i budowa typowego LCA, cel stosowania analizy i jej zakres.
 • Omówienie wymagań ISO 14040, ISO 14044 – metodyka oceny cyklu życia.
 • Ćwiczenia dla konkretnego produktu, obejmujące tematykę głównych etapów tworzenia LCA wg ISO (zakres analizy, jednostka funkcjonalna, analiza wejść i wyjść)
 • Przebieg LCA w praktyce – na przykładzie konkretnego produktu (case study)
 • Wykorzystanie wyników analizy LCA w identyfikacji aspektów środowiskowych i poprawie efektów działalności środowiskowej. Przykłady zastosowania analizy LCA.
 • Deklaracje środowiskowe, w tym deklaracja EPD.
 • Bariery związane z metodologią LCA.
 • Narzędzia do wykonywania LCA – omówienie dostępnych narzędzi do wykonywania LCA.
 • Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie wykonują LCA.
 • Pytania i odpowiedzi

Cel

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie wiedział:

 • Czym jest ocena cyklu życia i na czym opiera się jej metodologia
 • Jak czytać i interpretować wyniki LCA
 • Do czego można zastosować wiedzę z LCA, w tym czym są deklaracje środowiskowe EPD
 • Od czego zacząć proces samodzielnego tworzenia LCA i EPD w swojej organizacji

20.08.2024

1500zł + VAT

 • Skąd wywodzi się ocena cyklu życia – Omówienie podstawowych pojęć
 • Definicja i budowa typowego LCA, cel stosowania analizy i jej zakres.
 • Omówienie wymagań ISO 14040, ISO 14044 – metodyka oceny cyklu życia.
 • Ćwiczenia dla konkretnego produktu, obejmujące tematykę głównych etapów tworzenia LCA wg ISO (zakres analizy, jednostka funkcjonalna, analiza wejść i wyjść)
 • Przebieg LCA w praktyce – na przykładzie konkretnego produktu (case study)
 • Wykorzystanie wyników analizy LCA w identyfikacji aspektów środowiskowych i poprawie efektów działalności środowiskowej. Przykłady zastosowania analizy LCA.
 • Deklaracje środowiskowe, w tym deklaracja EPD.
 • Bariery związane z metodologią LCA.
 • Narzędzia do wykonywania LCA – omówienie dostępnych narzędzi do wykonywania LCA.
 • Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie wykonują LCA.
 • Pytania i odpowiedzi

Cel

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie wiedział:

 • Czym jest ocena cyklu życia i na czym opiera się jej metodologia
 • Jak czytać i interpretować wyniki LCA
 • Do czego można zastosować wiedzę z LCA, w tym czym są deklaracje środowiskowe EPD
 • Od czego zacząć proces samodzielnego tworzenia LCA i EPD w swojej organizacji

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

20.08.2024

1500zł + VAT

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!