Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Ocena cyklu życia -LCA. Jaki dokładnie wpływ na środowisko ma produkt?

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo czym jest ocena cyklu życia (LCA) oraz w jakim celu się ją stosuje. Zostanie omówiona metodologia oraz przebieg LCA w praktyce z wykorzystaniem konkretnego przykładu. Przedstawimy Państwu jak dokumentować oraz wykorzystywać wyniki analizy w identyfikacji aspektów środowiskowych oraz do przygotowania deklaracji EPD. Ocena cyklu życia może zostać wykorzystana w trakcie podejmowania decyzji związanych z rozwojem danego produktu lub usługi, planowania strategicznego, czy do komunikacji wpływu organizacji na środowisko Interesariuszom.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Specjalistów i inżynierów ds. ochrony środowiska,
Audytorów wewnętrznych standardu ISO 14001,
Osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,
Osób chcących zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie

• Skąd wywodzi się ocena cyklu życia – Omówienie podstawowych pojęć: myślenie cyklu życia (Life Cycle Thinking), gospodarka obiegu zamkniętego, krótka historia LCA.

• Wprowadzenie do LCA – Definicja i budowa typowego LCA, cel stosowania analizy i jej zakres.

• Omówienie wymagań ISO 14040, ISO 14044 – metodyka oceny cyklu życia.

• Podejście do analizy cyklu życia wyrobów i usług – przebieg LCA w praktyce.

• Dokumentowanie wyników analizy.

• Wykorzystanie wyników analizy LCA w identyfikacji aspektów środowiskowych i poprawie efektów działalności środowiskowej. Przykłady zastosowania analizy LCA.
• Deklaracje środowiskowe, w tym deklaracja EPD

• Bariery związane z metodologią LCA.

• Narzędzia i technologie do wykonywania LCA – omówienie dostępnych narzędzi i technologii do wykonywania LCA oraz jak je wykorzystać w swojej organizacji.

• Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie wykonują LCA oraz jakie korzyści z tego wynikają.

• Ćwiczenia praktyczne dla konkretnego produktu lub usługi, obejmujące zakres wymaganych danych, obliczeń i założeń w procesie analizy cyklu życia.

• Pytania i odpowiedzi

03.10.2023

1500zł + VAT

• Skąd wywodzi się ocena cyklu życia – Omówienie podstawowych pojęć: myślenie cyklu życia (Life Cycle Thinking), gospodarka obiegu zamkniętego, krótka historia LCA.

• Wprowadzenie do LCA – Definicja i budowa typowego LCA, cel stosowania analizy i jej zakres.

• Omówienie wymagań ISO 14040, ISO 14044 – metodyka oceny cyklu życia.

• Podejście do analizy cyklu życia wyrobów i usług – przebieg LCA w praktyce.

• Dokumentowanie wyników analizy.

• Wykorzystanie wyników analizy LCA w identyfikacji aspektów środowiskowych i poprawie efektów działalności środowiskowej. Przykłady zastosowania analizy LCA.
• Deklaracje środowiskowe, w tym deklaracja EPD

• Bariery związane z metodologią LCA.

• Narzędzia i technologie do wykonywania LCA – omówienie dostępnych narzędzi i technologii do wykonywania LCA oraz jak je wykorzystać w swojej organizacji.

• Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie wykonują LCA oraz jakie korzyści z tego wynikają.

• Ćwiczenia praktyczne dla konkretnego produktu lub usługi, obejmujące zakres wymaganych danych, obliczeń i założeń w procesie analizy cyklu życia.

• Pytania i odpowiedzi

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

03.10.2023

1500zł + VAT

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!