Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Deklaracja środowiskowa III typu EPD

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak wygląda standard raportowania EPD i jak zastosować go w praktyce. Jakie normy i wytyczne są kluczowe przy deklaracji III typu. W trakcie szkolenia przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy tworzenia EPD, od planowania po jego publikację. Wiedza zdobyta na szkoleniu może zostać wykorzystana do opracowania deklaracji EPD lub przygotowania się do współpracy z zewnętrznymi konsultantami.
Deklaracja środowiskowa EPD może zostać wykorzystana w trakcie podejmowania decyzji związanych z rozwojem danego produktu lub usługi, planowania strategicznego, czy do komunikacji wpływu organizacji na środowisko jej interesariuszom.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Specjalistów i inżynierów ds. ochrony środowiska,
Audytorów wewnętrznych standardu ISO 14001,
Osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,
Pracownicy działów technicznych oraz sprzedaży,
Osób chcących zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

•Wprowadzenie do EPD – cel, zakres i zastosowanie EPD oraz jego znaczenie dla ochrony środowiska i rynku.

•Normy i regulacje dotyczące EPD – omówienie norm i regulacji, których należy przestrzegać przy tworzeniu EPD, w tym ISO 14025 oraz EN 15804.

•Proces tworzenia EPD – odpowiednie kryteria i wymagania dotyczące tworzenia EPD, przykłady dobrych praktyk oraz omówienie kluczowych danych, które należy przedstawić.

•Narzędzia i technologie do tworzenia EPD – omówienie dostępnych narzędzi i technologii do tworzenia EPD oraz jak je wykorzystać w swojej organizacji.

•Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie tworzą EPD oraz jakie korzyści z tego wynikają.

•Pytania i odpowiedzi.

•Wprowadzenie do EPD – cel, zakres i zastosowanie EPD oraz jego znaczenie dla ochrony środowiska i rynku.

•Normy i regulacje dotyczące EPD – omówienie norm i regulacji, których należy przestrzegać przy tworzeniu EPD, w tym ISO 14025 oraz EN 15804.

•Proces tworzenia EPD – odpowiednie kryteria i wymagania dotyczące tworzenia EPD, przykłady dobrych praktyk oraz omówienie kluczowych danych, które należy przedstawić.

•Narzędzia i technologie do tworzenia EPD – omówienie dostępnych narzędzi i technologii do tworzenia EPD oraz jak je wykorzystać w swojej organizacji.

•Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie tworzą EPD oraz jakie korzyści z tego wynikają.

•Pytania i odpowiedzi.

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu  w spółce z sektora cementowego. Kieruje zespołem ds. ESG, odpowiada za opracowywanie raportów zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, strategii, polityk i procedur z obszaru ESG. Jurorka konkursu Raporty Zrównoważonego (…)

Czytaj więcej

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!