Szkolenie z kategorii Zarządzenie jakością

Szkolenie: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

O szkoleniu O szkoleniu

Na szkoleniu na pełnomocnika systemu ISO 9001 zdobędą Państwo wiedzę potrzebną do sprawnego i skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w organizacjach różnego rodzaju i wielkości. Materiał omawiany w trakcie szkolenia obejmuje kwestie związane z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem nad codziennym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 a także nad jego doskonaleniem. Dowiedzą się Państwo na czym polega praca członka Kierownictwa desygnowanego do nadzorowania SZJ i pełnienia roli pełnomocnika systemu zarządzania jakością oraz jak sprostać jej wymaganiom. Wiedza ta usystematyzuje Państwa działania i pomoże sprawniej zarządzać systemem jakości w organizacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Szkolenie jest adresowane dla Członków Kierownictwa Firm, którzy będą nadzorowali funkcjonowanie systemów zarządzania w ich organizacjach zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015, ze szczególnym naciskiem na:
  • wykorzystanie auditów wewnętrznych w gromadzeniu i analizie danych.
  • wykorzystanie przeglądów zarządzania przy podejmowaniu decyzji strategicznych dla Organizacji

  Szkolenie może być również bardzo przydatne dla:

  • Konsultantów wdrażających systemy zarządzania wg standardów ISO
  • Auditorów wewnętrznych / zewnętrznych SZJ pracujących na bazie free-lance.
 • Przypomnienie i wyjaśnienie słownictwa oraz wymagań ISO 9001:2015;
 • Projektowanie postaci systemu zarządzania jakością w Firmie. Struktura HLS, kontekst organizacji, ryzyka i szanse, podejście procesowe, wskaźniki funkcjonowania, niezbędna udokumentowana informacja;
 • Pozycja Pełnomocnika zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w hierarchii Firmy – współpraca z pozostałymi członkami Najwyższego Kierownictwa, dzielenie się wiedzą o SZJ
 • Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
 • Przygotowanie danych i przeprowadzenie przeglądu zarządzania;
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Zarys normy ISO 9004;
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością, Współpraca z jednostką certyfikacyjną.
 • Bazowa znajomość normy ISO 9001:2015
 • Przypomnienie i wyjaśnienie słownictwa oraz wymagań ISO 9001:2015;
 • Projektowanie postaci systemu zarządzania jakością w Firmie. Struktura HLS, kontekst organizacji, ryzyka i szanse, podejście procesowe, wskaźniki funkcjonowania, niezbędna udokumentowana informacja;
 • Pozycja Pełnomocnika zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w hierarchii Firmy – współpraca z pozostałymi członkami Najwyższego Kierownictwa, dzielenie się wiedzą o SZJ
 • Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
 • Przygotowanie danych i przeprowadzenie przeglądu zarządzania;
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Zarys normy ISO 9004;
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością, Współpraca z jednostką certyfikacyjną.

Inżynier-mechanik, z doktoratem w dziedzinie siłowni okrętowych i dyplomem Oficera Mechanika na statkach morskich. Przez ponad 30 lat pracował na kierowniczych stanowiskach w branży stoczniowej, żeglugowej i logistycznej a także jako adiunkt w Wyższej Szkole (…)

Czytaj więcej

 • Bazowa znajomość normy ISO 9001:2015

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!