Szkolenie z kategorii Zarządzanie Jakością

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

O szkoleniu O szkoleniu

Na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę potrzebną do sprawnego i skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w organizacjach różnego rodzaju i wielkości. Materiał omawiany w trakcie szkolenia obejmuje kwestie związane z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem nad codziennym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 a także nad jego doskonaleniem. Dowiedzą się Państwo na czym polega praca członka Kierownictwa desygnowanego do nadzorowania SZJ i jak sprostać jej wymaganiom. Wiedza ta usystematyzuje Państwa działania i pomoże sprawniej zarządzać systemem jakości w organizacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne – na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Wszystkie osoby pełniące funkcje kierownicze na średnich i wyższych szczeblach zarządzania,
 • Konsultanci systemów zarządzania wg ISO,
 • dotychczasowi pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 • kandydaci na Pełnomocników Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 • Auditorzy wewnętrzni / zewnętrzni SZJ (opcjonalnie).
 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Jakością: pojęcia i słownictwo (ISO 9000:2015);
 • Przegląd wymagań ISO 9001:2015;
 • Konstruowanie postaci systemu zarządzania jakością w Firmie. Kontekst organizacji, ryzyka i szanse, podejście procesowe, wskaźniki funkcjonowania, niezbędna udokumentowana informacja;
 • Pełnomocnik Kierownictwa ds. SZJ w hierarchii Firmy – Współpraca z pozostałymi członkami Najwyższego Kierownictwa, Dzielenie się wiedzą o SZJ
 • Nadzór nad auditami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
 • Przygotowanie danych na przegląd zarządzania;
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Zarys normy ISO 9004;
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością;
 • Współpraca z jednostką certyfikacyjną.

Z wykształcenia inżynier-mechanik, z doktoratem w dziedzinie eksploatacji siłowni okrętowych i dyplomem Oficera Mechanika na statkach morskich. Pracował na kierowniczych stanowiskach w branży stoczniowej, żeglugowej i logistycznej a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole (…)

Czytaj więcej

02.12.2019

Katowice

1800zł + VAT

 • Bazowa znajomość normy ISO 9001:2015
 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Jakością: pojęcia i słownictwo (ISO 9000:2015);
 • Przegląd wymagań ISO 9001:2015;
 • Konstruowanie postaci systemu zarządzania jakością w Firmie. Kontekst organizacji, ryzyka i szanse, podejście procesowe, wskaźniki funkcjonowania, niezbędna udokumentowana informacja;
 • Pełnomocnik Kierownictwa ds. SZJ w hierarchii Firmy – Współpraca z pozostałymi członkami Najwyższego Kierownictwa, Dzielenie się wiedzą o SZJ
 • Nadzór nad auditami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi). Wytyczne ISO 19011;
 • Przygotowanie danych na przegląd zarządzania;
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Zarys normy ISO 9004;
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością;
 • Współpraca z jednostką certyfikacyjną.

Z wykształcenia inżynier-mechanik, z doktoratem w dziedzinie eksploatacji siłowni okrętowych i dyplomem Oficera Mechanika na statkach morskich. Pracował na kierowniczych stanowiskach w branży stoczniowej, żeglugowej i logistycznej a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole (…)

Czytaj więcej

02.12.2019

Katowice

1800zł + VAT

 • Bazowa znajomość normy ISO 9001:2015

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!