Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Szkolenie: Pierwsze kroki z CSR

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie ma charakter warsztatowy i kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrażania CSR w firmie, w tym na możliwość korzystania z norm i standardów CSR. Obszerna, skondensowana dawka wiedzy teoretycznej jest ilustrowana konkretnymi przykładami działań firm w Polsce i za granicą oraz case study. Dzięki zadaniom grupowym oraz przestrzeni na dyskusję i wymianę doświadczeń będą Państwo mieli możliwość zanalizowania, jak przekazywana wiedza z zakresu CSR może wpłynąć na decyzje i działania firmy.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Polega na ocenie Państwa zaangażowania podczas szkolenia (prezentacja, dyskusja oraz praca w grupach).
 • Na zakończenie sesji uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Osoby odpowiedzialne za politykę i działania firmy w sferze odpowiedzialności społecznej.
 • CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju, roli firmy i jej odpowiedzialności we współczesnym świecie:
 • Definicja i zakres CSR
 • Rola systemowych narzędzi jakości w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu: ISO 9001 (jakość), ISO 14001(ochrona środowiska), ISO 45001:2018 (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz normy i standardy branżowe
 • Kluczowe pojęcie: interesariusz.
 • Korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla firmy oraz jej interesariuszy.
 • Wdrażanie CSR w praktyce,
 • Normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności
 • Cele i zakres normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000
 • Seria standardów AA1000 praktycznym narzędziem budowania relacji z interesariuszami firmy i organizacji
 • Raportowanie CSR według międzynarodowego standardu GRI: cele, zasady i korzyści raportowania, rola pracowników i innych interesariuszy firmy w procesie raportowania, przykłady dobrych praktyk
 • Przygotowanie do certyfikacji SA8000.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju, roli firmy i jej odpowiedzialności we współczesnym świecie:
 • Definicja i zakres CSR
 • Rola systemowych narzędzi jakości w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu: ISO 9001 (jakość), ISO 14001(ochrona środowiska), ISO 45001:2018 (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz normy i standardy branżowe
 • Kluczowe pojęcie: interesariusz.
 • Korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla firmy oraz jej interesariuszy.
 • Wdrażanie CSR w praktyce,
 • Normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności
 • Cele i zakres normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000
 • Seria standardów AA1000 praktycznym narzędziem budowania relacji z interesariuszami firmy i organizacji
 • Raportowanie CSR według międzynarodowego standardu GRI: cele, zasady i korzyści raportowania, rola pracowników i innych interesariuszy firmy w procesie raportowania, przykłady dobrych praktyk
 • Przygotowanie do certyfikacji SA8000.

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu  w spółce z sektora cementowego. Kieruje zespołem ds. ESG, odpowiada za opracowywanie raportów zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, strategii, polityk i procedur z obszaru ESG. Jurorka konkursu Raporty Zrównoważonego (…)

Czytaj więcej

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!